Bijdrage HEA Jaarplan 2021-2022


7 oktober 2021

Voorzitter,

Nieuw onderzoek kopte vorige week, nota bene in de nationale week tegen pesten; LHBTI+-jongeren gepest door leraren: ‘Docent deed me na, voor de hele klas!’. Al langer weten we dat onder de LHBTI+ jongeren het zelfmoordpercentage vijf maal hoger ligt, mede omdat zij worden gepest. Een school hoort een veilige haven te zijn, een plek waar je jezelf kan ontdekken, een plek waar je jezelf kan ontwikkelen. Een plek waar jezelf moet kunnen zijn. Op zo’n plek is geen plaats voor pesten. Vandaar dat wij de volgende motie indienen om een einde te maken aan pesten van LHBTI- leerlingen.

  • in het kader van de HEA samen met Haagse scholen een actieplan op te stellen om de veiligheid van LHBTI+- jongeren op school te verbeteren en kennisdeling te bevorderen;

  • Op de Haagse scholen meer prioriteit te geven aan het tegengaan van pesten (al dan niet door docenten) van LHBTI+-leerlingen, bijvoorbeeld door het opzetten van GSA’s verder te stimuleren.

Mede ingediend door SP, PvdA, D66, GL

Voorzitter, ik sluit af stop pesten nu!


Interessant voor jou

Bijdrage Initiatiefvoorstel Actieplan Energiearmoede (SP)

Lees verder

Bijdrage Planuitwerkingskader Bellevue

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer