Bijdrage Onder­steuning gemeente nieuwe vormen van visserij


Cie Bestuur

13 oktober 2021

Voorzitter,

In de brief van de wethouder staat het volgende: ‘De gemeente heeft in 2020 het initiatief ‘Burgemeester van jouw Noordzee’ gesubsidieerd met € 10.000, gericht op het stimuleren van de dialoog over de toekomst van de Noordzee. Onderdeel van die dialoog zijn onder meer nieuwe vormen van visserij en aquacultuur. Dit heeft geen resultaten opgeleverd.’

Vindt de wethouder het voeren van een vrijblijvend gesprek echt 10.000 euro aan gemeenschapsgeld waard? Ik heb even gebeld met de organisatie van de ‘Burgemeester van jouw Noordzee’ en het stimuleren van nieuwe vormen van visserij zijn helemaal geen onderdeel van het initiatief. Het is een campagne gericht op bekendheid over de Noordzee creëren, maar niet gericht op innovatie. Graag een reflectie van de wethouder.

Het college heeft de mond vol van ‘de hoofdstad van de Noordzee’ te willen zijn, maar wat betekent dat? Dan lezen we in de beantwoording van de vragen van Groep de Mos ook nog eens dat de gemeente pulsvisserij ondersteunt. Bij pulsvisserij wordt gebruikgemaakt van stroomstoten waardoor de vissen op de bodem opschrikken en verlammen, zodat ze in het net terecht komen. Vissen met elektrische schokken was een – overigens zeer terecht - verboden techniek, tenzij een onderzoeksdoel werd gediend. En daar heeft Nederland schaamteloos misbruik van gemaakt door onder valse voorwendselen gewone commerciële visserij als onderzoek te benoemen. En nu wil het college zich hard maken voor deze vorm van visserij? Een sector die jarenlang de mazen van de wet heeft opgezocht en ook wel de bioindustrie van de Noordzee wordt genoemd? Graag een reactie.

Voorzitter, als dit college zo graag de hoofdstad van de Noordzee wil zijn, moet er een Visserij Visie zijn. Is de wethouder hiertoe bereid? En de Partij voor de Dieren is benieuwd waar dit college dan voor kiest. Zetten we in op het beschermen we de zee en haar ecosystemen, of blijven we inzetten op plunderen en leegroven van die zee? Graag een reactie van de wethouder.


Interessant voor jou

Bijdrage Voorstel van het college inzake Nota Parkeernormen Den Haag 2021

Lees verder

Bijdrage Duidelijke selectiecriteria publieksevenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer