Niet vissen in gemeen­te­water


De belangen van de sportvisserij en dierenwelzijn zijn tegenstrijdig. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vissen alle eigenschappen hebben om prikkels die mensen als pijn ervaren te ontvangen, en daarop te reageren met een vluchtreactie. Ze zijn zich bewust van hun omgeving en kunnen stress ervaren en lijden.

Het vangen van vissen gaat altijd gepaard met stress, pijn, leed en angst. Bij de sportvisserij lopen vissen verwondingen op bij het op het land brengen, verwijderen van haken, wegen en terugzetten. Dit is vooral het geval als er weerhaken worden gebruikt. Dierenwelzijnsorganisaties stellen daarom dat sportvissen in strijd is met dierenwelzijn.

De gemeente moet sportvissen daarom niet faciliteren, promoten of subsidiëren. De pachtovereenkomsten tussen de gemeente (als grondeigenaar) en de hengelsportvereniging GHV/Groene Hart (als huurder) moeten worden beëindigd. Ook worden geen nieuwe overeenkomsten gesloten met hengelsportverenigingen. De gemeente kan Hagenaren op de website informeren over diervriendelijke alternatieven voor de visserij. Ook promoot de gemeente de visserij niet op de website.

In overleg met de gemeente en bijvoorbeeld de Vissenbescherming kunnen lessen voor scholen worden ontwikkeld waarbij het vissenwelzijn centraal staat.

Het standpunt Niet vissen in gemeentewater is onderdeel van: Dierenrechten

Niet vissen in gemeentewater

Wat we hebben bereikt

  • Staandwantvissen langs Scheveningse boulevard verboden

    Door een aangenomen initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren zijn staandwantnetten verboden vanaf de Scheveningse Havenhoofden tot de Pier. Dit vistuig bestaat uit netten die verticaal onder de waterlijn worden geplaatst. Vanaf de kust zijn ze onzichtbaar, maar ze kunnen wel gevaar opleveren voor surfers en zwemmers.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws