Motie Zet in op woningbouw; niet op visserij


25 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van de Beantwoording vragen commissie Ruimte inzake De Kust Gezond.

Constaterende, dat:

  • in het Havenconvenant wordt ingezet op meer ruimte voor de visserij;
  • dit soms ten koste gaat van woningbouw.

Overwegende, dat:

  • nu al een aantal Noordzeevissoorten overbevist zijn;
  • vanwege de Brexit sowieso minder kan worden gevist;
  • desondanks wordt ingezet op meer ruimte voor de visserij;
  • dit ook op plekken gebeurt waar woningbouw kan plaatsvinden of zelfs was beoogd (Zuiderstrandtheater);
  • er een groot woningtekort is.

Verzoekt het college:

  • niet in te zetten op meer ruimte voor de visserij ten koste van woningbouw.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Met Omgevingswet terrasverwarmers de stad uit

Lees verder

Amendement Bescherm bomen in de wijken beter

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer