Motie Met Omge­vingswet terras­ver­warmers de stad uit


25 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van het gewijzigd initiatiefvoorstel ter ondersteuning van de groen-gele horeca.

Constaterende, dat:

  • de raad zich eerder heeft uitgesproken dat zij geen voorstander is van terrasverwarmers en dat de gemeente dit nu op haar site heeft staan;
  • het college aangeeft geen juridische middelen te hebben om het gebruik niet meer toe te staan;
  • met de invoering van de Omgevingswet nieuwe mogelijkheden ontstaan om het gebruik te beperken.

Verzoekt het college:

  • onderzoek te doen naar de mogelijkheden om via de Omgevingswet het gebruik van terrasverwarmers in de openbare ruimte te beperken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker Arjen Kapteijns
Partij voor de Dieren GroenLinks


Status

Aangehouden

Voor

Tegen