Hollandse Nieuwe traditie stopt waar vissenleed begint


Opinie­ar­tikel Robin Smit

24 juni 2022

Jaarlijks vieren we in de stad van Vrede en Recht het feest ‘vlaggetjesdag’. Een traditie voor de visserij en visliefhebbers. Robin Smit van de Partij voor de Dieren is een ander soort visliefhebber. Hij ziet de vis als levend wezen met gevoel en rechten en wil de traditie aanpassen.

Vissen ervaren pijn en angst
Door de jaren heen wijst steeds meer wetenschappelijk onderzoek op het feit dat vissen pijn, angst en stress ervaren. Recent onderzoek stelt vast dat sommige vissoorten al ruim 155 miljoen jaar onderling communiceren met elkaar. Alleen omdat ze geen geluid maken als ze pijn ervaren, denken mensen dat ze het niet voelen. Dat klopt dus niet.

De gemeenteraad heeft in 2021 de Nota Dierenwelzijn vastgesteld. In die nota staat dat een dier geen object is en een eigen intrinsieke waarde heeft. Ook wordt in die nota verwezen naar de Wet dieren, waarin vastgelegd is dat dieren gevrijwaard dienen te zijn van onder andere pijn, verwonding, angst en stress. Maar bovenal is in de nota te lezen dat de Nederlandse wet vissen erkent als wezens met gevoel.

Hoe kan het dan, dat in onze stad een feest wordt gevierd waarbij de intrinsieke waarde van de haringen wordt genegeerd? En waarom subsidieert de gemeente een evenement dat bijdraagt aan het leegvissen van de oceaan? Dit gebeurt omdat vissen nog steeds niet als volwaardige wezens worden gezien, door zowel de industrie als door veel mensen.

Gebrek aan empathie
Uit ons handelen blijkt dat er weinig empathie bestaat voor deze vinnige wezens. In het boek van Bioloog Jonathan Balcombe staat dat ook goed omschreven: “we stellen vissen gelijk aan aardappelen; dingen die uitsluitend dienen om de mens van voedsel te voorzien. Vissen gaan massaal dood aan dit gebrek aan empathie. De mens maalt daarbij niet om de omstandigheden waarin dat gebeurt. Doodsoorzaken van commercieel gevangen vissen zijn verstikking doordat ze uit het water gehaald worden, verpletterd worden onder het gewicht van duizenden anderen en door messen eenmaal aan land.” Dat is nog eens reden voor een feestje.

Hollandse nieuwe traditie
De oorsprong van vlaggetjesdag verwijst naar het versieren van de schepen met vlaggetjes. Tegenwoordig is het vooral bedoeld als dag om het verkopen en eten van vis te promoten. Zo staat op de gemeentewebsite dat het een dag is waarbij de haring centraal staat. Laten we inderdaad eens de haring centraal stellen. Dat kunnen we doen door niet langer meer dit soort evenementen te subsidiëren waar veel dierenleed mee gepaard gaat, maar een nieuwe traditie creëren zonder dierenleed. Laten we er een feest voor iedereen van maken, dus ook voor de vissen.

Gerelateerd nieuws

Gemeente Den Haag expert bouwblunders

Maandelijks wordt Den Haag opgeschrikt door een bouwproject dat uit de kosten loopt. De Partij voor de Dieren heeft uitgereke...

Lees verder

Overweldigende steun voor verbod fossiele reclame in Den Haag

ASN Bank, Urgenda, Cordaid en 62 andere organisaties steunen een verbod op fossiele reclame in de publieke ruimte in de gemee...

Lees verder