Bijdrage Initi­a­tief­voorstel (Gewijzigd) 111 punten voor dieren in de stad


Raad

4 maart 2021

Voorzitter,

Over precies 7 maanden is het werelddierendag. Bij de Partij voor de Dieren is het iedere dag dierendag. Dieren hebben onze hulp hard nodig. Zo blijkt ook uit de vele krantenkoppen, een kleine selectie; ‘Zwanen de nek omgedraaid, Haagse politie vindt zwaar verwaarloosde hond in huis, Haagse politie waarschuwt voor kattenhater, dierenbeul dumpt konijn bij grofvuil en illegale handel: veertien puppy's vast in Haagse kruipruimte.”

Dieren zijn geen dingen, maar levende wezens met gevoel, eigen belangen en waardigheid. Zij verdienen een goede bescherming en een leven naar hun aard en behoeften. De oude nota was gedateerd. Daarom zijn wij met een eigen initiatiefnota dierenwelzijn gekomen. Gelukkig hebben we daarmee het college weten te inspireren.

Naar aanleiding van de commissievergadering en het preadvies hebben we aanpassingen doorgevoerd in ons initiatiefvoorstel.

Een van de belangrijkste pijlers, het erkennen van de intrinsieke waarde voor dieren, is weliswaar overgenomen en opgenomen in de nota dierenwelzijn van het college, maar er is een fundamenteel verschil met de nota van de Partij voor de Dieren. Namelijk het nemen van maatregelen om de belangen van dieren, zoals vissen, te beschermen.

De Partij voor de Dieren vindt dat de intrinsieke waarde van vissen ook bescherming verdient. Bij de visserij en hengelen komt alleen de instrumentele waarde van dieren voor de mens kijken. De intrinsieke waarde van het dier, als een wezen met eigen belangen - een belang om geen pijn te voelen, of een belang om niet te sterven - wordt genegeerd.

In een nota waarin dierenwelzijn voorop staat, moeten praktijken die de belangen van dieren schaden worden aangepakt. De Partij voor de Dieren komt op voor alle dieren, boven economische belangen en tradities.


Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Bijdrage Amare OCC Rekenkamer

Lees verder

Bijdrage Nota dierenwelzijn van het college

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer