Bijdrage Amare OCC Reken­kamer


Cie Ruimte

18 februari 2021

Vergadering Ruimte 18-02-2021 (raadsinformatie.nl)

Voorzitter,

De Raad is door opeenvolgende colleges voorgelogen. De kosten van het Spuikwartierproject werden steevast gunstiger voorgedaan dan de werkelijkheid. En het college koos bewust voor het optuigen van een rookgordijn. Ook was er sprake van mismanagement.

En voorzitter, de eerdere integriteitsschendingen en de uitloop in tijd en geld moeten we niet vergeten. Zo laat het rapport van de rekenkamer weer een lijk uit de kast vallen.

En voorzitter, wat zet het college tegenover deze list en bedrog? Vrij weinig. Er is een politieke doodzonde geconstateerd en vervolgens wuift het college dit weg en neemt de aanbevelingen niet over. Ook heeft het college de Rekenkamer tegengewerkt. Erkent het college deze doodzondes? Zo werd en wordt de democratie ondergraven. Dit zijn genoeg redenen om nu afscheid te nemen van een wethouder.

Het college staat dus 5-0 achter en moet de Partij voor de Dieren overtuigen dat het echt bereid is schoon schip te maken. Getuige de laconieke collegereactie hebben we nog niet het vertrouwen dat de wethouder erkent dat er een probleem is en dit zal aanpakken. Dit ook met de ervaring van het KJ-Plein in het achterhoofd.

Is de wethouder daadwerkelijk bereid om de gemaakte fouten te erkennen en van deze fouten te leren? Wat gaat het college concreet doen om deze blunders in de toekomst te voorkomen? Wat de Partij voor de Dieren betreft moet het college echt de raad actiever informeren over dit soort grote projecten en dit moet volledig zijn. Denkt de wethouder bijvoorbeeld dat het transparant is wat het verschil is tussen het investeringsproject Amare, de GREX Spuikwartier en het investeringsproject Detailhandel/horeca?

Voorzitter, het college doet telkens alsof met de kennis van nu er dingen anders had gekund. ‘Wellicht. Maar het was echt niet te voorzien.’

Dit is de grootst mogelijke onzin. Op het moment van besluitvorming wist het college dat er gigantische risico’s waren en de kosten hoog waren en toch speelde ze mooi weer.

Mijn fractie vraagt zich daarbij af of we echt kunnen leren op basis van de informatie die er nu is. Er moet ons inziens meer informatie rond de besluitvorming boven tafel komen. Is het college bereid om de kluis rond het Amaredossier open te gooien? Dit is ook de reden dat mijn fractie graag een raadsenquête zou hebben. Dit naast het feit dat we op basis van het Rekenkameronderzoek niet handvatten hebben voor beter contractmanagement.

Dan een aantal vragen. Er werd voor een DBM constructie gekozen terwijl dat helemaal niet paste bij de betrokkenheid van de instellingen. Is de wethouder het eens dat dit nooit zo had moeten gebeuren? Waarom is het dan toch fout gegaan?

Verder moet het college echt afstappen van de schimmige deals die zonder raadsbetrokkenheid worden vormgegeven. Ik zou graag specifiek meer informatie wensen over de deal over de grond die voor de helft minder van de hand is gedaan dan volgens de grondprijzenbrief had gemoeten.

Ook zou ik graag horen waarom het college heeft gekozen om 4,1 miljoen te betalen voor een gevelaanpassing die al in de opdracht zat? Was dit een soort smeergeld?

Het is in elk geval evident dat het college met instellingen keuzes maakten die ervoor zorgden dat de kosten gigantisch hoog werden en er eigenlijk geen weg meer terug was. Waarom heeft het college niet eerder de raad bij deze grote keuzes betrokken?

Verder is er de exploitatie. Het Bedrijfsplan had PM posten in 2014 en toen al wist het college dat die negatief waren en dat het bedrijfsplan was verouderd. Erkent het college dat de raad zo onjuist is geïnformeerd? Of wil de wethouder echt doen alsof het college niet wist dat het plan verouderd was? Mijn fractie gaat ervanuit dat de raad bewust is misleid om zo het gigantische structurele tekort vooruit te schuiven.

Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we ook naar onszelf kijken. En het probleem hierbij is dat veel politieke partijen zelf medeverantwoordelijk zijn voor deze blunders en daardoor de conclusies afzwakken en uiteindelijk niks willen doen met de aanbevelingen. Wat de Partij voor de Dieren zou de Raad hierin meer regie naar zich toe moeten trekken. Hoe kunnen we als Raad in plaats van het probleem een onderdeel van de oplossing zijn door betere checks en balances in te voeren?

De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe we ooit als gemeente zullen leren van dit falen. Wat ons betreft moet er echte transparantie, erkenning en verbeteringen plaatsvinden. Dit nooit meer.


Interessant voor jou

Bijdrage Planning stukken energietransitie

Lees verder

Bijdrage Initiatiefvoorstel (Gewijzigd) 111 punten voor dieren in de stad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer