Bijdrage De kust gezond


Raad

25 maart 2021

Voorzitter,

in het Havenconvenant wordt ingezet op meer ruimte voor de visserij en dit gaat soms ten koste van woningbouw. Dat moeten we niet willen; zeker nu visserij gepaard gaat met veel dierenleed, overbevissing en er een schreeuwend woningtekort is. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college niet in te zetten op meer ruimte voor de visserij ten koste van woningbouw.