Bijdrage Corona en demon­straties


Raad

25 maart 2021

Voorzitter,

bij de vorige raad is een motie aangenomen waarin de burgemeester is opgeroepen af te zien van een beperking van maximaal 100 deelnemers. De burgemeester verhoogde toen het aantal naar 200. Dank daarvoor.

Dit is echter nog steeds een zeer vergaande beperking waar we niet lang aan moeten vasthouden. Nadat de lockdown ten einde is moet die beperking worden aangepast. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt de burgemeester:

  • in het Veiligheidsberaad de demonstratiebeperkingen in verband met corona te bespreken opdat kan worden toegewerkt naar meer landelijke consistentie;

  • de 200-beperking sowieso te versoepelen zodra landelijke maatregelen zoals de avondklok en horecabeperking ook worden versoepeld;

  • het beperken van het aantal demonstranten zo snel als mogelijk te schrappen.