Bijdrage Programma voor een schone stad


Raad

25 maart 2021

Voorzitter,

Er zit een hoop meuk in een sigarettenpeuk zoals microplastics, metalen, antivries en kankerverwekkende stoffen. Dit klein chemisch afval vindt je veel terug op straat. Jaarlijks komt zo’n tien miljoen kilo aan sigarettenpeuken terecht in het milieu. 32% van het zwerfvuil bestaat uit deze peuken. Op ons Haagse strand zijn in 2018 ruim 55.000 peuken opgeruimd. Het is hoog tijd dat we meer aandacht schenken aan deze kleine, grote boosdoener voor dieren, natuur en het milieu. Vandaar de volgende motie;

Verzoekt het college:

  • In de eerstvolgende rapportage aan te geven welke maatregelen de gemeente neemt om te voorkomen dat sigarettenpeuken in het milieu belanden.


Mede ingediend namens Haagse Stadspartij, SP, D66, GL en PvdA


Interessant voor jou

Bijdrage Verhuizing ANWB kantoor naar locatie Conservatorium

Lees verder

Bijdrage Corona en demonstraties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer