Een schoon milieu


Geen diersoort die zijn eigen leefomgeving zo verpest als de mens. We pompen de lucht die we inademen vol met fijnstof en andere schadelijke verbindingen. We lozen gifstoffen, medicijnresten en plastic in het water dat we drinken en waar we in zwemmen. We verwoesten het leven in de grond waar ons voedsel op groeit met kunstmest.

We moeten compleet anders omgaan met deze ene planeet die we hebben. De Partij voor de Dieren neemt rentmeesterschap écht serieus.

Waterkwaliteit

Tijdens hete zomers merken we steeds vaker dat water een eindige grondstof is. We moeten niet alleen zuinig zijn op het beschikbare water, maar ook zorgen dat het zo schoon mogelijk blijft. De gemeente moet Hagenaren jaarlijks informeren over stoffen in het drinkwater die daar niet thuishoren. Ook gaat Den Haag zich inzetten om alle riooloverstorten dicht te maken. Zo spoelt vuil rioolwater niet meer in onze schone sloten. Door te handhaven tegen het verspreiden van zwerfvuil beschermen we de waterkwaliteit nog verder.

Buiten de stad is landbouwgif de grootste vervuiler van het water. De gemeente mag het gebruik van landbouwgif wat de Partij voor de Dieren betreft niet financieren. Daarom koopt de gemeente uitsluitend biologische producten in. De gemeente gebruikt zelf ook geen landbouwgif.

Een schone bodem

Mensen kweken steeds vaker hun eigen groente en fruit. Het is belangrijk dat zij dat op gezonde grond kunnen doen. De gemeente moet een openbare kaart beschikbaar stellen waarop bodemvervuiling staat aangegeven. Vervuilde volkstuincomplexen worden schoongemaakt.

Licht en geluid

Licht- en geluidsoverlast kunnen mens en dier het leven zuur maken. Er komt vleermuisvriendelijke straatverlichting. In parken en natuurgebieden wordt zo weinig mogelijk licht gebruikt. Het melden van overlast wordt eenvoudig en er wordt hard opgetreden tegen geluidsoverlast door buren.

Het standpunt Een schoon milieu is onderdeel van: Groen en natuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws