Sche­ve­ningse haven­ver­or­dening mist bescherming tegen hinder


6 maart 2023

De Haagse Partij voor de Dieren wil de havenverordening van Scheveningen aanpassen om te kunnen optreden bij hinder. De partij dient een voorstel in zodat de gemeente beter kan handhaven bij overlast van geluid, stank of gassen. Tot nu toe kon alleen worden opgetreden bij gevaar en schade. Fractievoorzitter Robert Barker (PvdD): ‘De bescherming van milieu en omwonenden moet hoger op de agenda. De gemeente moet optreden bij ernstige geluidsoverlast of stankoverlast van schepen.’

De nieuwe havenverordening, die de Haagse gemeenteraad donderdag bespreekt, is gebaseerd op die van Rotterdam en Amsterdam. Een opvallend verschil is dat in Scheveningen de mogelijkheid om op te treden bij hinder ontbreekt. Dit tot verbazing van Barker (PvdD): ‘Ook omwonenden op Scheveningen verdienen bescherming tegen geluids- of stankoverlast. Het is logisch dat de havenverordeningen in lijn zijn met elkaar.’

Rumoer en stank
Hinder kan vele vormen aannemen. Denk bijvoorbeeld aan overlast van stank, rook of gassen. Ook trillingen van dieselgeneratoren en geluidsoverlast zijn aan de orde in de Scheveningse haven. Dit zijn allemaal vormen van hinder die de gemeente als het de pan uitrijst moet kunnen aanpakken volgens de Partij voor de Dieren. Barker (PvdD): ‘Het is belangrijk dat we als gemeente de bevoegdheid hebben om hierop te handhaven. Dit zorgt voor een schonere en veiligere haven.’

Burgerlijk wetboek
Hoewel het toevoegen van hinder de bescherming van het milieu en omwonenden verbetert, blijft activiteit in de haven mogelijk. Hinder, net als gevaar en schade, laat ruimte voor beoordeling. Mensen die hinder ervaren kunnen dit makkelijker aankaarten dankzij het voorstel van de Partij voor de Dieren, maar handhavers en uiteindelijk de rechter beoordelen of de hinder buiten de normen valt. Robert Barker (PvdD): ‘Hinder is een normaal begrip in het Burgerlijk Wetboek. Omdat dit ook speelt in de haven is het logisch dat de gemeente hiertegen optreedt als dat nodig is. Niemand heeft wat aan een stinkende, lawaaierige haven.’


Gerelateerd nieuws

PvdD: ‘Stunt niet met het klimaat’

Reclames voor vliegreizen en vlees zijn binnenkort verleden tijd, als het aan de Partij voor de Dieren ligt. De partij wil di...

Lees verder

PvdD: ‘Meer dan rotonde voor honden’

De Partij voor de Dieren eist snel actie voor veilige en goede hondenlosloopgebieden in Den Haag. De gemeenteraad debatteert ...

Lees verder