PvdD: ‘Meer dan rotonde voor honden’


9 maart 2023

De Partij voor de Dieren eist snel actie voor veilige en goede hondenlosloopgebieden in Den Haag. De gemeenteraad debatteert vandaag over een voorstel van de PvdD. Het college doet bar weinig om deze gebieden te verbeteren, stelt de partij. Robin Smit, raadslid van de Partij voor de Dieren: ‘De maat is vol. Een losloopgebied op een trambaan of rotonde is levensgevaarlijk voor dier en mens. Het is onbegrijpelijk dat het college de urgentie nog steeds niet wil zien.’

Bij een enquête onder mensen met honden van de Partij voor de Dieren stroomden de klachten binnen. Inwoners van Den Haag zijn ontevreden over gevaarlijke verkeerssituaties voor hun hond, gebrek aan onderhoud en over het gebrek aan plekken. Hoewel de vorige wethouder onveilige losloopgebieden in kaart bracht, blijft actie uit. Volgens Smit (PvdD) wijst dit op een gebrek aan empathie: ‘Je hoeft mensen met hond maar te vragen naar de Haagse hondenlosloopgebieden en de klachten stromen binnen.’

Gebroken belofte

Door de groei van de bevolking en het bouwen van nieuwe huizen, zullen er steeds meer honden in Den Haag zijn. Toch wordt er momenteel geen rekening gehouden met extra losloopgebieden. Zo wijst de Partij voor de Dieren als voorbeeld naar de Binckhorst, waar steeds meer mensen wonen. Een eerder beloofde hondenspeeltuin ontbreekt nog steeds. Smit (PvdD): ‘Meer honden in Den Haag, maar geen beleid dat geen rekening houdt met de behoefte van de hond. Dit leidt nu al tot onveilige situaties, laat staan op de lange termijn.’

Onterecht belast

Den Haag int dit jaar bijna 2,5 miljoen euro aan hondenbelasting. De gemeente zet dit geld niet in om de stad beter te maken voor honden. In plaats daarvan verdwijnt het als ‘algemene middelen’ in de gemeentekas. Robin Smit (PvdD): ‘Mensen met hond worden uitgeknepen om de gemeentekas te spekken. Het minste wat je dan mag verwachten zijn voldoende goede en veilige losloopgebieden voor mensen en hun hond’.


Gerelateerd nieuws

Scheveningse havenverordening mist bescherming tegen hinder

De Haagse Partij voor de Dieren wil de havenverordening van Scheveningen aanpassen om te kunnen optreden bij hinder. De parti...

Lees verder

PvdD: ‘D66 goed in slogans, slecht voor klimaat’

De Haagse gemeenteraad, met D66 als beslissende stem, verwierp het voorstel van de Partij voor de Dieren om vliegveld Rotterd...

Lees verder