Een leefbare stad


Hoewel het inwonertal van Den Haag wel stijgt, wordt Den Haag niet groter. We wonen met steeds meer mensen op hetzelfde stukje grond. De gemeente moet ervoor waken dat de leefbaarheid van de stad op peil blijft, en liefst verbetert.

Melden van overlast wordt eenvoudig en transparant en er wordt hard opgetreden tegen hinder en geluidsoverlast door buren.

De stad wordt schoon en groen door het achterstallig onderhoud aan te pakken. De gemeente draait de jarenlange bezuinigingen op groenonderhoud terug.

Het standpunt Een leefbare stad is onderdeel van: Prettig wonen in Den Haag

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PvdD: ‘Meer dan rotonde voor honden’

De Partij voor de Dieren eist snel actie voor veilige en goede hondenlosloopgebieden in Den Haag. De gemeenteraad debatteert vandaag over een voorstel van de PvdD. Het college doet bar weinig om deze gebieden te verbeteren, stelt de partij. Robin Smit, raadslid van de Partij voor de Dieren: ‘De maat is vol. Een losloopgebied op een trambaan of rotonde is levensgevaarlijk voor dier en mens. Het is ...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws