Een leefbare stad


Hoewel het inwonertal van Den Haag wel stijgt, wordt Den Haag niet groter. We wonen met steeds meer mensen op hetzelfde stukje grond. De gemeente moet ervoor waken dat de leefbaarheid van de stad op peil blijft, en liefst verbetert.

Melden van overlast wordt eenvoudig en transparant en er wordt hard opgetreden tegen hinder en geluidsoverlast door buren.

De stad wordt schoon en groen door het achterstallig onderhoud aan te pakken. De gemeente draait de jarenlange bezuinigingen op groenonderhoud terug.

Het standpunt Een leefbare stad is onderdeel van: Bouwen en wonen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws