PvdD: vijf­pun­tenplan voor leefbare stad


4 september 2022

De Partij voor de Dieren lanceert vandaag een vijfpuntenplan voor een leefbare en sociale stad. Fractievoorzitter Robert Barker (PvdD Den Haag): ‘De laatste jaren wordt er volop in het groen gebouwd, laat de gemeente beeldbepalende gebouwen slopen en wordt er steeds te weinig betaalbaar gebouwd. De leefbaarheid van Den Haag kachelt achteruit. Het roer moet om.’

Het aantal inwoners in Den Haag stijgt elk jaar met zo’n vijfduizend en de verwachting is dat Den Haag door zal groeien naar 600.000 inwoners. Barker (PvdD): ‘Bij meer mensen is het van groot belang dat er genoeg voorzieningen en groen zijn. We moeten daarom stoppen met het bouwen in het groen en zorgen dat bij bouwplannen de leefbaarheid op 1 staat.’

Bouwen in het groen
De partij stelt dat de gemeente er bij verschillende bouwontwikkelingen steeds voor kiest om bomen te kappen en groen te laten verdwijnen. Ook zijn er vaak te weinig voorzieningen, zoals huisartsen en scholen. De partij roept daarom op om een Leefbaarheidseffectrapportage (LER) in te voeren. Hiermee wordt in kaart gebracht wat de gevolgen van bouwplannen zijn voor de omgeving. Barker (PvdD): ‘Al vijf jaar zegt het stadsbestuur de LER in te voeren, maar dit is nog steeds niet gebeurd. Den Haag moet tempo maken met het in kaart brengen van de effecten van bouwplannen en stoppen met het rücksichtslos bouwen.’

Vijfpuntenplan
In haar vijfpuntenplan noemt de partij naast de problemen rond leefbaarheid en groen ook dat er te weinig sociale huurwoningen worden gebouwd. Ze komt daarom met het voorstel om ook bij bouwplannen onder de 80 woningen sociaal te bouwen.

De volgende vijf punten staan in het voorstel:

  1. Leefbaarheidseffectrapportage (LER) invoeren

  2. Groeneffecten van bouwplannen in kaart brengen

  3. De parkeernorm aanpassen voor behoud van groen en beeldbepalende gebouwen

  4. De parkeernorm versoepelen bij veel sociale huurwoningen

  5. Verplicht aantal sociale huurwoningen bij projecten vanaf 20 woningen

Gerelateerd nieuws

Jubileum: PvdD al 12,5 jaar in de Haagse raad

Voor de Partij voor de Dieren is er deze maand reden voor een feestje. De partij is 12,5 jaar vertegenwoordigd in de Haagse g...

Lees verder

Terugblik op de gemeenteraad

Trage formatie De raad stond voor een deel in het teken van de trage formatie. Robert gaf aan dat de Partij voor de Dieren v...

Lees verder