Gemeente gaat met project Zuidwest het schip in


1 februari 2022

Het nieuwbouwproject Dreven, Gaarden en Zichten zit vol risico’s, blijkt uit onafhankelijk juridisch advies. De huidige sociale woningen in de wijken worden gesloopt en vervangen door sociale en marktwoningen. Bouwbedrijf Heijmans mag deze allemaal bouwen. Het is echter de vraag of de gemeente zomaar deze opdracht aan Heijmans kan geven zonder aanbesteding en of er met deze opdracht sprake is van ongeoorloofde staatssteun. De SP, HSP en Partij voor de Dieren trekken aan de bel. Fractievoorzitter Robert Barker (PvdD): “De gemeente sluit in achterkamertjes een dealtje met Heijmans. Als later blijkt dat dit helemaal niet juridisch kan, zit de belastingbetaler met de gebakken peren. Dit risico moeten we als gemeente niet willen lopen.”

Uit het juridisch advies dat de fracties PvdD, SP en HSP hebben ingewonnen bij professor E. Steyger blijkt dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom Heijmans de opdracht krijgt om de honderden woningen te bouwen zonder dat concurrenten die mogelijkheid kregen. Ook is onduidelijk waarom geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. De Europese Commissie moet hier een oordeel over vellen en dit kan zorgen voor vele maanden vertraging. Fractievoorzitter Lesley Arp (SP): “De gemeente wil met stoom en kokend water dit plan er doorheen drukken en walst over bewoners heen. Bezwaren van bewoners tegen dit megalomane plan worden in de wind geslagen, maar de belastingbetaler wordt mogelijk wel met grote risico’s opgezadeld.”

Dure woningen worden gesubsidieerd

Ook bijzonder is dat uit de stukken blijkt dat Heijmans de grond van de gemeente mag kopen tegen veel lagere prijzen dan in het gemeentelijke beleid is vastgelegd. Zo wordt de grond voor dure woningen en het parkeren met negatieve grondwaarde verkocht. Dit betekent dat voor de bouw van dure woningen de gemeente grond geeft en ook nog geld ervoor betaalt. Fractievertegenwoordiger Tim de Boer (HSP): “Het valt niet uit te leggen dat dure woningen worden gesubsidieerd, terwijl voor de sociale woningen de volle prijs moet worden betaald. Heijmans wordt met dit plan gewoon gepamperd terwijl er juist aan betaalbare woningen een schreeuwende behoefte is.”

Vele andere zorgen

De Partij voor de Dieren, HSP en SP zullen tijdens het commissiedebat van komende woensdag de wethouder confronteren met de vele risico’s van dit project. Daarnaast leven bij deze partijen en bewoners vele zorgen over het verdwijnen van het groen, het slopen van het beschermde stadsgezicht, de verhuisvergoeding en de vervangende woonruimte voor de huidige bewoners.

Gerelateerd nieuws

Verbeter de wereld, begin in Den Haag!

‘Verbeter de wereld, begin in Den Haag!’ is de titel van het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren. Met dit progr...

Lees verder

Woningbouw loopt gevaar; PvdD roept om actie

De Haagse woningbouw en de natuur lopen gevaar, doordat er teveel stikstof wordt uitgestoten. Dit stelt het stadsbestuur in e...

Lees verder