Verbeter de wereld, begin in Den Haag!


Partij voor de dieren presen­teert verkie­zings­pro­gramma

24 januari 2022

‘Verbeter de wereld, begin in Den Haag!’ is de titel van het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren. Met dit programma zet de partij in op een veel groener Den Haag. Lijsttrekker Robert Barker: ‘Den Haag kan en moet groener! Den Haag moet een fijne plek zijn om te wonen voor mens en dier. De uitstoot van broeikasgassen, de woningnood en energiearmoede gaan we samen aanpakken.’

Volgens lijsttrekker Barker moet Den Haag niet meer inzetten op prestigeprojecten van projectontwikkelaars, maar op duurzame woningen en groen. Barker: ‘In plaats van bomen kappen gaan we pleinen en daken vergroenen en natuurgebieden beschermen. En in plaats van prestigeprojecten bouwen, isoleren we woningen en leggen onze daken vol met zonnepanelen. Zo dragen we bij aan een betere wereld.’

Groene stad

Voor de partij staat een groener Den Haag centraal in het verkiezingsprogramma. Zo zet ze in op beter OV, minder afval en meer natuur. Ook moet de gemeente meer veilige hondenlosloopgebieden aanleggen en zorgen voor hulpbehoevende dieren.

Barker (PvdD): ‘Ons verkiezingsprogramma staat vol met maatregelen om Den Haag duurzamer, diervriendelijker en groener te maken.’

Maatregelen

De groene partij noemt in haar verkiezingsprogramma veel verschillende maatregelen. Zo willen zij versteende wijken vergroenen, kades diervriendelijk maken en huisjesmelkers dwingen om hun energieslurpende woningen te verduurzamen. Ook zet de partij erop in dat de gemeente de woningnood aanpakt, daklozen goed opvangt en met kracht optreedt tegen discriminatie.

Een bloemlezing van 25 van de voorgestelde maatregelen:

 • Er komt een concreet transitieplan met tussendoelen om te zorgen dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal is. Besparen van energie heeft hierbij prioriteit en zonnepanelen op daken wordt de norm.

 • De fossiele warmtepijp uit de Rotterdamse haven (Warmtelinq) wordt niet aangelegd.

 • De belasting op dure woningen stijgt en dit geld wordt gebruikt om woningen in arme wijken te verduurzamen.

 • Den Haag gaat de opvang voor hulpbehoevende dieren bekostigen.

 • Er komen meer veilige hondenlosloopgebieden.

 • De politie stopt met het gebruik van politiehonden en -paarden bij rellen.

 • De Haagse kades worden diervriendelijker ingericht om te voorkomen dat dieren verdrinken.

 • Rotterdam The Hague Airport gaat dicht en de ruimte die vrijkomt wordt gebruikt voor woningbouw en de natuur.

 • Natuurgebieden worden beter verbonden, bijvoorbeeld bij de Scheveningse Bosjes.

 • In versteende wijken, zoals de Schilderswijk en Laak, komt meer groen.

 • Er worden minder kapvergunningen afgegeven en bomen worden juist geplant.

 • De gemeente gaat burgers meer informeren over afvalinzameling en -scheiding. Er wordt strenger gehandhaafd bij overtredingen. We nemen maatregelen om te voorkomen dat plastic via de grachten in de zee komt.

 • De gemeente stopt met het promoten van Scheveningen als toeristische badplaats.

 • Er zijn grenzen aan de groei van de stad. Den Haag moet leefbaar blijven en daarom wordt er niet in het groen gebouwd.

 • De gemeente stopt met het slopen van sociale woningen en bouwt er juist woningen bij.

 • Woningcorporaties en huisjesmelkers worden gedwongen om hun energieslurpende woningen te verduurzamen.

 • De gemeente gaat zorgen dat nieuwbouw weer past in de omgeving en beeldbepalende gebouwen worden niet meer gesloopt.

 • De gemeente investeert fors in veilige wandel- en fietspaden en openbaar vervoer. tramhaltes worden niet geschrapt.

 • Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken bij op straat. De gemeente verhoogt de kosten voor de tweede vergunning en schaft de derde af.

 • Daklozen en andere kwetsbare groepen worden goed opgevangen. Dit vindt gespreid over Den Haag plaats.

 • Den Haag treedt met kracht op tegen racisme en discriminatie

 • Openbare ruimtes worden beter toegankelijk voor mensen met een lichamelijke of visuele beperking.

 • Er komt een pilot met het basisinkomen.

 • Het budget voor cultuur wordt verhoogd, zodat cultuur laagdrempelig wordt voor iedereen.

 • Bouwprojecten worden democratischer. De gemeente sluit geen onderhandse deals meer met projectontwikkelaars.

Gerelateerd nieuws

PvdD wil stop aan dierenleed bij demonstraties

De Partij voor de Dieren Den Haag wil af van het gebruik van politiepaarden en -honden. Beelden van dieren in de knel bij dem...

Lees verder

Gemeente gaat met project Zuidwest het schip in

Het nieuwbouwproject Dreven, Gaarden en Zichten zit vol risico’s, blijkt uit onafhankelijk juridisch advies. De huidige socia...

Lees verder