PvdD wil stop aan dierenleed bij demon­straties


18 januari 2022

De Partij voor de Dieren Den Haag wil af van het gebruik van politiepaarden en -honden. Beelden van dieren in de knel bij demonstraties zorgen steeds vaker voor ophef. ‘Geen enkel dier kiest ervoor om ingezet te worden als voertuig of wapen,’ zegt Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren. De partij vraagt de burgemeester bezwaar te maken bij de politie.

Met de opkomst van sociale media, zien mensen steeds vaker de beelden van politiehonden en -paarden die met geweld in aanraking komen tijdens demonstraties of rellen. Een hond die geschopt wordt, een vallend paard, dieren die gewond raken. De schrijnende beelden zorgen vaak voor verontwaardigde reacties. ‘De politie gebruikt dieren in gevaarlijke situaties, waardoor ze worden blootgesteld aan geweld, en soms zelfs bekogeld worden met vuurwerk of stenen. Dat moet echt afgelopen zijn,’ zegt Gerritsen (PvdD).

Een jaar geleden riepen dierenbelangenorganisaties de politie en overheid op om te stoppen met het inzetten van paarden en honden in conflictsituaties. Het TV-programma Zembla besteedde aandacht aan structurele mishandeling van politiehonden in training. De Partij voor de Dieren zou het liefst zien dat dieren helemaal niet meer worden gebruikt in conflictsituaties. Gerritsen (PvdD): ‘Honden en paarden worden getraind om tegen hun natuur in te handelen en worden in gevaar gebracht. Wat dierenwelzijn betreft, is het onbegrijpelijk dat dit nog wordt toegestaan.’

Gerelateerd nieuws

De afbraak van het Haagse openbaar vervoer moet stoppen

Door het opheffen van haltes en andere missers verkwanselt het stadsbestuur het openbaar vervoer. Dit terwijl Den Haag juist ...

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Den Haag!

‘Verbeter de wereld, begin in Den Haag!’ is de titel van het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren. Met dit progr...

Lees verder