De afbraak van het Haagse openbaar vervoer moet stoppen


7 januari 2022

Door het opheffen van haltes en andere missers verkwanselt het stadsbestuur het openbaar vervoer. Dit terwijl Den Haag juist meer zou moeten investeren in goed en toegankelijk openbaar vervoer. Fijnmazig ov is belangrijk voor een groene, rechtvaardige en klimaatneutrale stad. In plaats van haltes te schrappen, moet het stadsbestuur juist vol inzetten op groen vervoer, schone lucht en toegankelijk ov, vindt Robin Smit van de Partij voor de Dieren.

De afbraak van het Haags openbaar vervoer werd afgelopen week ook weer pijnlijk duidelijk. Bewoners van woonzorgcentrum Swaenesteyn in Leyenburg kunnen vanaf maandag niet meer zomaar op de tram stappen. De halte van tramlijn 2 voor de deur van het verzorgingshuis wordt geschrapt. Voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers is het niet te doen om honderden meters af te leggen naar een volgende halte. Hun recht op bewegingsvrijheid wordt zo ingeperkt. Het openbaar vervoer moet juist betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn, ook voor mensen met een functiebeperking.

Naast het schrappen van haltes gaat het in Den Haag ook vaak fout bij nieuwbouw. In de nieuwbouwwijken rondom Kijkduin en bij Wateringse Veld klagen bewoners over verkeersopstoppingen en over de gebrekkige aansluiting op het ov-netwerk. In Den Haag gaat dit steeds fout: eerst komt de nieuwe wijk en pas later wordt er iets gedaan met aansluiting op het ov. Uit onderzoek blijkt juist dat het tegenovergestelde belangrijk is: zorg dat openbaar vervoer functioneert op het moment dat woningen opgeleverd worden. Zo weten nieuwe bewoners waar ze aan toe zijn en hoeven ze geen auto aan te schaffen.

Bij grootschalige bouwplannen moet dus vanaf het begin in een goed openbaar vervoernetwerk worden geïnvesteerd; niet pas als de huizen er al staan. Een voorbeeld waar het nu misgaat is in Den Haag Zuidwest. Hier moet flink worden geïnvesteerd in beter ov, maar dit gebeurt pas nadat nieuwe woningen gebouwd en in gebruik zijn.

De derde misser is het gebrek aan perspectief voor stadsdelen die smachten naar beter ov. In Loosduinen bijvoorbeeld is het magere openbaar vervoer een hot item: uit een onderzoek onder bewoners blijkt dat betere openbaar vervoersmogelijkheden hoog op het wensenlijstje staat. Het aandeel ov in het verkeersgebruik is in dit stadsdeel maar 7%, terwijl bewoners juist graag beter openbaar vervoer willen. Je zou van een stadsbestuur verwachten dat ze gehoor geven aan de wens van bewoners, zeker omdat dit de stad ook veiliger, schoner en gezonder maakt. Het opheffen van haltes valt niet te rijmen met wat het stadsbestuur zou moeten doen: zorgen voor beter openbaar vervoer in heel Den Haag.

Tot slot: besluitvorming. De gemeenteraad heeft zich in november via een motie van de Haagse Stadspartij duidelijk uitgesproken. Niet voor niets hebben wij als Partij voor de Dieren deze motie mede ingediend, zodat het stadsbestuur binnen de Metropoolregio alles in het werk zou stellen om het opheffen van haltes te voorkomen. Als haltes moeten verdwijnen, dan mag dit nooit gebeuren zonder goed overleg met bewoners en wijkorganisaties, waarbij gekeken is naar de toekomst van het ov in de wijk. Toch verdwijnen de haltes nu al vanaf maandag, zonder overleg met buurtbewoners, de gebruikers. Wederom legt de Metropoolregio wensen van de raad naast zich neer: wat kunnen we nog met dit ondemocratische orgaan?

Momenteel investeert de Nederlandse overheid ruim twee keer zoveel in wegen als in het openbaar vervoer. Als we dat omdraaien wordt Nederland een stuk schoner, veiliger en duurzamer. Laten we in Den Haag beginnen!


Gerelateerd nieuws

Veiligheid schoon drinkwater in gevaar

Drinkwaterbronnen worden onvoldoende beschermd, aldus drinkwaterbedrijf Dunea. Door bevolkingsgroei en verleende opsporingsve...

Lees verder

PvdD wil stop aan dierenleed bij demonstraties

De Partij voor de Dieren Den Haag wil af van het gebruik van politiepaarden en -honden. Beelden van dieren in de knel bij dem...

Lees verder