Veiligheid schoon drink­water in gevaar


5 januari 2022

Drinkwaterbronnen worden onvoldoende beschermd, aldus drinkwaterbedrijf Dunea. Door bevolkingsgroei en verleende opsporingsvergunningen voor geothermie staan de drinkwatervoorzieningen onder druk. De Partij voor de Dieren trekt aan de noodbel in de Haagse gemeenteraad. ‘Veilig en schoon drinkwater is essentieel,’ stelt Robert Barker, fractievoorzitter PvdD Den Haag. ‘We moeten zorgen dat dit in de toekomst voldoende beschikbaar blijft.’

De vraag naar schoon drinkwater groeit hard met de wereldbevolking mee. Tegelijkertijd neemt het aanbod af als gevolg van klimaatverandering. Barker (PvdD): ‘Er is geen leefbare wereld zonder water. Klimaatbeleid moet dus ook gaan over toekomstige drinkwaterbronnen.’

Warmte versus water

Aardwarmte komt uit diepere lagen in de grond. Dit zorgt ervoor dat de winning van aardwarmte het drinkwater kan vervuilen. Barker (PvdD): “Boren naar aardwarmte geeft risico op lekkage van leidingen en vervuiling van grondwater. Daarom moet dit niet in waterwingebieden gebeuren.”

Ook de aanleg van nieuwe warmtenetten kan gevolgen hebben voor het drinkwater. “Vanwege gezondheidsrisico's is het bij wet verboden dat drinkwaterleidingen warmer dan 25 graden worden,” licht Barker (PvdD) toe, “Als die leidingen door warmtenetten te warm worden krijg je namelijk te maken met de legionella-bacterie. Het is daarom heel belangrijk dat de overheid bij haar plannen rekening houdt met de drinkwatervoorziening.”

Gerelateerd nieuws

Zet braakliggende Binckhorst in bloei

De braakliggende terreinen op de Binckhorst krijgen een groene impuls. Dit voorstel van de Partij voor de Dieren werd aangeno...

Lees verder

De afbraak van het Haagse openbaar vervoer moet stoppen

Door het opheffen van haltes en andere missers verkwanselt het stadsbestuur het openbaar vervoer. Dit terwijl Den Haag juist ...

Lees verder