Terugblik op de raad


3 juni 2024

Verduurzaming van De Constant Rebequeplein

Met de verduurzaming van het pand aan De Constant Rebequeplein worden drie mooie doelen bereikt: grootschalige verduurzaming, investeren in ruimte voor kunst en het behoud van een beeldbepalend gebouw. In de commissie heeft de wethouder toegezegd duidelijker te communiceren met de gebruikers, dat vindt onze fractie belangrijk, want die wachten nu al erg lang op zekerheid.

Voorontwerp herinrichting Hoefkade

De herinrichting van de Hoefkade is hard nodig en onze fractie steunt dit plan. De straat wordt veiliger voor de fiets en er worden veel bomen toegevoegd om zo een groene en leefbare straat te realiseren. Wel dienden we twee moties in omdat we willen dat de raad voortaan beter en eerder wordt geïnformeerd over keuzes om bomen te kappen of te laten staan. Ook verzochten we om het behoud van bomen leidend te laten zijn in de verdere uitwerking van het ontwerp. Beide moties werden aangenomen.

IPP

Het IPP is een organisatie die namens de gemeente bedrijventerreinen beheert. Den Haag wil het IPP meer taken geven, zoals veiligheid, klimaatadaptatie en vergroening. We steunen dit maar willen wel zicht houden op wat het IPP doet. Binnen IPP werkt Den Haag samen met Rijswijk, dankzij onze aangenomen motie gaat de gemeente de risico's van deze samenwerkingsvorm tegen het licht houden.

Trainingsaccommodatie ADO

De gemeenteraad stemde unaniem voor een nieuwe trainingsaccommodatie voor ADO in het Zuiderpark. Helaas is deze nieuwe accommodatie alleen voor het herenteam. Onze aangenomen motie vraagt om duidelijke stappen om de ADO-vrouwen gelijkwaardige toegang tot topsportfaciliteiten te geven. Ook gaat de gemeente met ADO in kaart brengen wanneer het vrouwenteam via een CAO betaald krijgt. Daarnaast pleiten we voor transparante financiering van dit voorstel. Ons amendement hierover werd door een meerderheid van de raad gesteund.

Fietsparkeren

Ook werden alle drie onze moties over fietsparkeren aangenomen. Eerder stelden we schriftelijke vragen naar aanleiding van ons ‘meldpunt fietsparkeren’. Met onze voorstellen voor het makkelijker aanvragen van fietsnietjes, veilig fietsparkeren op straat en duidelijkheid bewaakte stallingen kan de gemeente aan de slag met het verbeteren van fietsparkeren in Den Haag.