Motie Hoefkade Hoofd­boom­structuur


30 mei 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 mei 2024, ter bespreking van Voorontwerp herinrichting Hoefkade.

Constaterende, dat:

  • bij de herinrichting van de Hoefkade plannen zijn om bomen te kappen vanwege het ontwerp en/of vanwege verslechterde conditie;

  • de Hoefkade onderdeel wordt van de Hoofdbomenstructuur.


Overwegende, dat:

  • het behoud van volwassen bomen bijdraagt aan de kwaliteit van de Hoofdbomenstructuur;

  • het verbeteren van groeiplaatsen en aanpassingen in het ontwerp ervoor kunnen zorgen dat meer bomen behouden blijven.


Verzoekt het college:

  • behoud van zoveel mogelijk bomen uitgangspunt te laten zijn waar mogelijk, door middel van het verbeteren van groeiplaatsen en kleine aanpassingen in het ontwerp;

  • in het definitieve ontwerp aan te geven welke bomen behouden kunnen blijven en dit delen met de raad.


En gaat over tot de orde van de dag.Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Maarten De Vuyst

GroenLinks

Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

CDA