PvdD Den Haag: toelichting op coali­tie­sa­men­werking


7 juni 2024

Naar aanleiding van recente berichtgeving over vermeende spanningen binnen de coalitie in Den Haag, wil de Partij voor de Dieren enkele misverstanden rechtzetten en haar standpunt verduidelijken. De Partij voor de Dieren benadrukt de waarde van diversiteit in standpunten binnen de coalitie.

Idealistisch
Het is geen geheim dat de Partij voor de Dieren sterk gefocust is op dierenwelzijn, natuur en milieu. Wij geloven dat een duurzame toekomst begint bij duidelijke en moedige stappen op deze gebieden. Onze standpunten hierover zijn gericht op een leefbare stad voor toekomstige generaties: mens én dier. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om deze waarden uit te dragen en zullen dit blijven doen, zelfs als dit soms tot wrijving leidt binnen de coalitie.

Gezonde democratie door dualisme
Daarbij zien wij inhoudelijke controle door raadsfracties als cruciaal voor een gezond democratisch proces. We maken bij voorstellen een weging of het bijdraagt aan dier, natuur en milieu. Door soms andere keuzes te maken bij collegevoorstellen die niet voortkomen uit afspraken in het coalitieakkoord, geven wij invulling aan het dualisme dat het Haagse stadsbestuur juist nastreeft.

Lessen uit Amare
De bevindingen van de enquêtecommissie over het Amare-dossier bevestigen de noodzaak van dualisme en kritische controle binnen de gemeenteraad. De conclusies tonen ernstige tekortkomingen in de informatievoorziening en een gebrek aan kritische discussie. Dit leidde tot desastreuze besluitvorming. Dit onderstreept onze inzet om als Partij voor de Dieren consistent kritisch te blijven, ook binnen een coalitie. Wij geloven dat inwoners het meest hebben aan transparantie, verantwoording en een inhoudelijk debat, vrij van politieke machtsdynamiek.

Succesvolle samenwerking
De Partij voor de Dieren is vastberaden om constructief samen te werken binnen de coalitie. Sinds ons debuut in de coalitie hebben wij samen met onze coalitiepartners verschillende successen geboekt. Wij blijven ons inzetten voor nieuw beleid dat bijdraagt aan een rechtvaardige, duurzame en diervriendelijke stad. Tot slot roepen wij alle coalitiepartners op om de focus te houden op onze gezamenlijke doelen, waaronder het werken aan een nieuwe bestuurscultuur. Laten we de krachten bundelen om van Den Haag een voorbeeldstad te maken op het gebied van transparant bestuur en inhoudelijke politiek.