Motie Gelijke faci­li­teiten voor het vrou­wenteam


30 mei 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 mei 2024, ter bespreking van Gewijzigd voorstel van het college inzake trainingsaccommodatie voor ADO Den Haag in het Zuiderpark (RIS318492).

Constaterende, dat:

 • de ambitie in het IHP Sport 2022-2032 (RIS311895) is om de vrouwenteams van ADO gebruik te laten maken van de faciliteiten in het Zuiderpark;

 • de intentieovereenkomst uit april 2022 (RIS312039) het doel om alle geledingen een plaats te geven in het Zuiderpark nadrukkelijk benoemt;

 • er bij het voorliggende voorstel geen ruimte is voor het vrouwenteam;

 • het vrouwenteam van ADO Den Haag, in tegenstelling tot andere vrouwenteams, niet volgens een CAO betaald wordt;

 • in een onderzoek uit 2023 van WOMEN Inc. vastgesteld is dat spelers bij clubs in de Vrouwen Eredivisie met een cao gemiddeld €1666,67 bruto per maand verdienen, tegenover gemiddeld €583,33 per maand bij clubs zonder cao.


Overwegende, dat:

 • er fors wordt geïnvesteerd in de trainingsaccommodatie van ADO in het Zuiderpark;

 • ADO maatschappelijke activiteiten waar mogelijk ook vanuit Zuiderpark wil gaan organiseren;

 • het vrouwenteam van ADO Den Haag straks als enige onderdeel van de ADO organisatie niet kan trainen op het Zuiderpark, waarmee het risico bestaat dat ze minder toegang hebben tot kwalitatief gelijkwaardige faciliteiten en betrokkenheid bij de maatschappelijke activiteiten.


Van mening, dat:

 • geslacht geen rol zou mogen spelen in de kansen om topsporter te worden;

 • het vrouwenteam van ADO Den Haag fatsoenlijk betaald moet worden, over dezelfde kwaliteit trainingsfaciliteiten moet kunnen beschikken als het mannenteam en een belangrijk onderdeel hoort te zijn van de maatschappelijke activiteiten van ADO.


Verzoekt het college:

 • naar aanleiding van het mislopen van het doel om álle ADO geledingen naar het Zuiderpark te halen in gesprek met ADO te kijken wat nodig is om de vrouwenteams van ADO gelijkwaardige toegang tot topsportfaciliteiten te geven;

 • met ADO uit te werken hoe de vrouwen gelijkwaardig betrokken worden bij eventuele maatschappelijke activiteiten in het Zuiderpark;

 • samen met ADO Den Haag in kaart te brengen wanneer de ADO vrouwenselectie via een CAO betaald kan gaan worden en de gemeenteraad hierover te informeren.


En gaat over tot de orde van de dag.
Jan Willem van den Bos
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP
Samir Ahraui
PvdAStatus

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, PVV, Forum voor Democratie