Veilige losloop­ge­bieden


Een goede hoeveelheid en soort lichaamsbeweging voor een hond zijn belangrijke onderdelen van verantwoord huisdierbezit. Toch is de kwaliteit van de Haagse losloopgebieden vaak ondermaats. Ook zijn deze gebieden vaak niet veilig genoeg om een hond los te laten.

Ook zijn losloopgebieden niet goed verdeeld over de stad. In sommige stadsdelen met meer hondenbezitters is haast geen losloopgebied beschikbaar. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte moet de gemeente daarom rekening houden met veilige en voldoende losloop- en uitlaatgebieden voor honden op loopafstand. Bij het aanwijzen van deze locaties wordt rekening gehouden met natuurwaarden van de bestaande locatie.

De openbare ruimte is schaars. In of nabij Natura 2000-gebieden is het niet wenselijk om losloopplekken te creëren, omdat de natuur al onder druk staat door alle ruimtelijke ontwikkelingen en de stikstofproblemen. De gemeente moet een integrale aanpak hondenbeleid in natuurgebieden hanteren en communiceren om die gebieden optimaal te beschermen en tevens hondenlosloopgebieden in de natuur te handhaven.

Het standpunt Veilige losloopgebieden is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws