Honden hebben ruimte nodig!


13 januari 2011

Honden hebben ruimte nodig!

Een van de speerpunten van de Partij voor de Dieren, is het verbeteren van het huidige onredelijke hondenbeleid. Uit de vele klachten die onze fractie hebben bereikt blijkt dat er veel te verbeteren valt op hondengebied. Zo zijn er te weinig losloopgebieden, teveel gebiedsverboden en wordt er onredelijk strikt bekeurd. Wat onze fractie betreft komt daar binnenkort verandering in.

Hondenbezitters hebben gelijk wanneer zij zich beklagen over het gebrek aan voorzieningen voor honden. Uit de berekeningen die onze fractie heeft gemaakt blijkt dat er sinds 1998 400.000 m2 losloopgebied is verdwenen en er 50 gebieden verboden zijn voor honden. Maar honden hebben behoefte aan beweging! Het huidige hondenbeleid is dus niet zo hondvriendelijk. Wethouder Dekker beweert dat er een toename is van het aantal losloopgebieden. Dat lijkt inderdaad te kloppen….als je rekent vanaf 2008, maar dat is natuurlijk geen eerlijke berekening. Als we het salaris van de wethouder halveren en het 1 jaar later 2% laten toenemen, is de eindconclusie ook niet dat de wethouder erop vooruit is gegaan.

De veiligheid van losloopgebieden is ook een belangrijk knelpunt omdat veel uitlaatplekken gelegen zijn naast drukke wegen. De keuze is simpel: óf je maakt de betreffende losloopgebieden veilig óf je merkt deze gebieden niet aan als losloopgebied. Ook op het strand moet de veiligheid worden gegarandeerd. De afgelopen jaren zijn er vijf aanrijdingen geweest tussen hardrijdende voertuigen en honden, terwijl de auto’s stapvoets mogen rijden. Onze partij heeft hier samen met een grote groep hondenliefhebbers aandacht voor gevraagd bij de wethouder.

Ieder jaar wordt de hoeveelheid hondenpoep op straat gemeten. Veel hondeneigenaren houden zich al aan de opruimplicht. Gelukkig maar, want als de hondenbezitter zich aan de regels houdt is de kans groter dat onze partij verbeteringen kan doorvoeren in het hondenbeleid. Van alle klachten die de gemeente ontvangt gaat slechts 1% over honden. Daar zitten de meldingen van kapotte en volle poepbakken al bij. Een positieve houding jegens viervoeters en hun eigenaren is daarmee gerechtvaardigd.

Omdat de wethouder honden en hun eigenaren onvoldoende serieus neemt zal de Partij voor de Dieren een initiatiefvoorstel indienen. In dit voorstel gaan wij onder meer uit van meer losloopruimte en minder verboden gebied. Ook pleiten wij voor meer tolerantie in een drukke stad waar mens en dier moeten samenleven. Wij vertrouwen erop dat Den Haag snel een hondvriendelijke gemeente wordt waarin de hond en zijn baas respectvol en tolerant worden behandeld.

Gerelateerd nieuws

Vuurwerk: een drama voor mens en dier!

Verkopen en afsteken van vuurwerk is geregeld in het Vuurwerkbesluit. Afsteken van vuurwerk is toegestaan in de periode va...

Lees verder

Integrale aanpak geweld tegen mens en dier

Den Haag, 10 februari 2011 - De Partij voor de Dieren Den Haag heeft tijdens de begrotingsbehandeling de aandacht gevraagd...

Lees verder