Integrale aanpak geweld tegen mens en dier


10 februari 2011

Den Haag, 10 februari 2011 - De Partij voor de Dieren Den Haag heeft tijdens de begrotingsbehandeling de aandacht gevraagd van burgemeester Van Aartsen voor het rapport “Cirkel van geweld”1. Dit rapport legt een link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. In de brief aan de gemeenteraad van 1 februari 2011 2 heeft de burgemeester laten weten diverse initiatieven te gaan ontwikkelen om tot een betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen betrokken organisaties te komen. Geweld tegen mens en dier kan op deze manier eerder worden gesignaleerd, voorkomen en aangepakt.

Het rapport “Cirkel van geweld”, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, toont de relatie aan tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Het rapport stelt onder meer dat het voor de aanpak van geweld tegen mens en dier van belang is dat professionals zich bewust worden van deze link en dat de betrokken organisaties (zoals politie, maatschappelijk werk, huisarts en dierenarts) samenwerken en de nodige gegevens uitwisselen. Uit het onderzoek blijkt ook dat veilige opvangplaatsen voor mensen met huisdier nodig zijn. Het achterlaten van een huisdier is voor veel slachtoffers namelijk een reden om niet te vluchten uit angst voor geweld tegen het achtergebleven dier.

Wij zijn verheugd dat de burgemeester het rapport zeer serieus neemt en voornemens is het onderwerp voortvarend aan te pakken. Hij heeft toegezegd contact op te nemen met de Dierenbescherming Den Haag en te onderzoeken hoe op de meest effectieve manier informatie kan worden uitgewisseld tussen hulpverleners voor mens en dier. Tevens zal de burgemeester de Stuurgroep tijdelijk huisverbod verzoeken het onderwerp te agenderen en vragen mee te denken over oplossingen. Ook zijn er inmiddels contacten gelegd tussen de Federatie Opvang (waaronder ook de Vrouwenopvang)en de Dierenbescherming. De dierenartsen in de regio zullen ook door de burgemeester worden aangeschreven om hen te attenderen op meldpunten waar zij terecht kunnen met vermoedens van huiselijk geweld.

De Partij voor de Dieren waardeert de voortvarende en serieuze wijze waarop onze burgervader de geweldsproblematiek gaat aanpakken zeer. Hij reikt daarmee de meest kwetsbaren een helpende hand in een uitzichtloze situatie.

Gerelateerd nieuws

Honden hebben ruimte nodig!

Honden hebben ruimte nodig! Een van de speerpunten van de Partij voor de Dieren, is het verbeteren van het huidige onr...

Lees verder

Gezonde Gronden ontvangt Oorkonde

Den Haag, 15 februari 2011 – In het kader van ‘Hart voor het Groene Hart’ heeft de Partij voor de Dieren een oorkonde uitg...

Lees verder