Schrif­te­lijke vragen Losloop­gebied Marlot


Indiendatum: 13 mrt. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Een aanzienlijk deel van Park Marlot is momenteel aangewezen als losloopgebied waar honden het hele jaar door los mogen lopen. Bij de Partij voor de Dieren kwam via bewoners het signaal binnen dat zij eerder dit jaar gehoord hebben van groenbeheerders van het park dat dit jaar er een verbod op het loslopen van honden zal ingaan.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven of er overwogen wordt om het los laten lopen van honden in Park Marlot te beperken of te verbieden? Zo ja, waarom, en wanneer wordt de raad hierover ge√Įnformeerd?

  2. Kan het college aangeven hoe met omwonenden wordt gecommuniceerd mocht het opheffen of beperken van een losloopgebied overwogen worden?

Robin Smit
Partij voor de Dieren