Schrif­te­lijke vragen Losloop­gebied Marlot


Indiendatum: 13 mrt. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Een aanzienlijk deel van Park Marlot is momenteel aangewezen als losloopgebied waar honden het hele jaar door los mogen lopen. Bij de Partij voor de Dieren kwam via bewoners het signaal binnen dat zij eerder dit jaar gehoord hebben van groenbeheerders van het park dat dit jaar er een verbod op het loslopen van honden zal ingaan.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven of er overwogen wordt om het los laten lopen van honden in Park Marlot te beperken of te verbieden? Zo ja, waarom, en wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?

  2. Kan het college aangeven hoe met omwonenden wordt gecommuniceerd mocht het opheffen of beperken van een losloopgebied overwogen worden?

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Indiendatum: 13 mrt. 2023
Antwoorddatum: 19 apr. 2023

Het raadslid de heer Smit heeft op 8 maart 2023 een brief met daarin twee vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Een aanzienlijk deel van Park Marlot is momenteel aangewezen als losloopgebied waar honden het hele jaar door los mogen lopen. Bij de Partij voor de Dieren kwam via bewoners het signaal binnen dat zij eerder dit jaar gehoord hebben van groenbeheerders van het park dat dit jaar er een verbod op het loslopen van honden zal ingaan.

1. Kan het college aangeven of er overwogen wordt om het los laten lopen van honden in Park Marlot te beperken of te verbieden? Zo ja, waarom, en wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?

2. Kan het college aangeven hoe met omwonenden wordt gecommuniceerd mocht het opheffen of beperken van een losloopgebied overwogen worden?

Ad 1 en 2.

Het gebied waar honden los mogen lopen in Marlot blijft ongewijzigd. Er is geen sprake van het beperken of opheffen van het huidige losloopgebied. Het is hierom niet nodig om met de raad of omwonenden hierover te communiceren.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen