Bijdrage Aanhou­dende gevaren voor honden op het strand


Cie Leef­om­geving

26 september 2019

Voorzitter,

Opnieuw is een dodelijk slachtoffer gevallen op ons strand, de hond Borstel. Een van de eerste incidenten is al ruim 10 jaar geleden (2009). De eigenaren van Borstel hebben een petitie opgestart voor een veilig strand voor mens en dier, die inmiddels ruim 1.000 keer is ondertekend. Nogmaals wil ik vanuit deze plek de baasjes van Borstel sterkte wensen met het verlies van hun maatje en gezinslid, maar ook wil ik hen bedanken dat ze zijn opgekomen om verandering te eisen voor een probleem van te hard rijden op het strand, dat na ruim tien jaar nog steeds actueel is.

Het strand is een hondenlosloopgebied en een recreatiegebied dus het is haast ondenkbaar om daar harder te rijden dan 15 km/u. Als we kijken naar andere gebieden waar deze maximumsnelheid wordt gehanteerd komen we terecht in woonerven. Op deze plekken is het rijdende verkeer te gast en is het toegestaan dat kinderen midden op straat spelen. Net zo goed dat de honden het recht hebben om los te rennen in een losloopgebied.

Voorzitter, 15 kilometer per uur is de maximum snelheid die je MAG rijden, langzamer mag dus ook. Zeker als je als bestuurder ziet dat het druk is of als je slecht zicht hebt. Voorzitter het probleem op het strand zit hem in de snelheid die in de praktijk wordt gereden. Als ik zelf met mijn honden op het strand loop, zie ik ook dat sommige voertuigen harder rijden dan de toegestane 15km/u. Het is daarom ook goed dat het college de maximumsnelheid nu toevoegt aan de gemeentelijke website, om duidelijkheid te scheppen. Maar hoe kon het dat de maximumsnelheid niet bekend was bij de strandmanager?

Dan de aanvraag van een ontheffing. Uit beantwoording blijkt dat aanvragen voor de ontheffing kritisch worden bekeken en beoordeeld, maar wat zijn argumenten om een ontheffing niet te verlenen?

Goed om te lezen dat de handhaving op het strand is geïntensiveerd n.a.v. de strandnota. Maar wat houdt die intensivering precies in? Hoe vaak wordt dan bijvoorbeeld gecontroleerd op snelheid op het strand? Is bekend hoeveel bekeuringen en of waarschuwingen zijn gegeven voor te hard rijden op het strand.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is ook benieuwd of die intensivering slag van de afgelopen twee jaar heeft geleid tot een toename in boetes of waarschuwing voor te hard rijders op het strand?

In een reactie van het college op onze vragen is het college terughoudend met het eventueel intrekken van de ontheffing bij te hard rijden. En dat het college dit per geval beoordeeld. Kan het college aangeven wat er dan wordt bekeken per geval en waar het van afhangt of een ontheffing al dan niet wordt ingetrokken?

Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat een duidelijk strakke lijn moet worden getrokken om de veiligheid op het strand te garanderen? Nu komen de hard rijders er met een waarschuwing, in het ergste geval een boete, mee weg. Maar na ruim tien jaar is de veiligheid nog altijd in het geding en moet een signaal worden afgegeven. Is de wethouder bereid om de ontheffing in te trekken bij te hard rijden op het strand?