Bijdrage Bedrijfs­huis­ves­tings­stra­tegie


Cie Bestuur

25 september 2019

Mijn fractie begrijpt dat de bedrijventerreinenstrategie moet worden vernieuwd. De gemeente staat voor fikse opgaven wat betreft verdichting, verduurzaming en vernieuwing. Want hoewel goede bedrijfsruimte hard nodig is, zou dit niet ten koste moeten gaan van wonen en groen. Hoe ziet de wethouder dit? Welke functies krijgen prioriteit?

Met het verduurzamen van bedrijventerreinen kunnen er grote stappen worden gemaakt richting het doel van het college om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Het organiseren van distributie-hubs en het klimaatneutraal maken van bedrijfshuisvesting zijn daar goede voorbeelden van.

Wel vragen wij ons af of duurzaamheid echt integraal zal worden opgenomen in de nieuwe nota. In het lijstje van concrete acties waarmee het college aan de slag wil, staat duurzaamheid onderaan. De acties die worden genoemd zijn ‘bijdragen aan verduurzaming bedrijfshuisvesting’ en ‘verzilveren kansrijke pilots op het gebied van duurzaamheid, energietransitie of circulaire economie.’ Maar welke rol neemt de gemeente hier in? Is er zicht op het budget wat hiervoor kan worden vrijgemaakt en uit welk programma zal dit komen? Zal de gemeente ook een coördinerende en aanjagende positie aannemen als het gaat om het verduurzamen van panden en bedrijventerreinen? Zo ja, kan de wethouder hier al iets meer over vertellen?

Wat voor duurzaamheidscriteria zullen er gesteld worden bij de herontwikkeling en het toevoegen van nieuwe locaties? Zijn deze absoluut of zijn er omstandigheden waarbij hiervan kan worden afgeweken? En als er wordt gekeken naar nieuwe locaties, kan de wethouder dan bevestigen dat er absoluut niet in het groen zal worden gebouwd? Ook bijvoorbeeld niet bij de locatie Vlietzone? Als ik meneer Medemblik hoor spreken, staat dit gebied namelijk wel degelijk onder druk.

Dan nog een vraag over de gebiedspaspoorten. Wanneer zijn deze ongeveer klaar? En op plekken waar er sprake is van omwonenden, worden zij ook betrokken bij het opstellen van deze paspoorten?

Om nog even terug te komen op de vragen van inspreker meneer Oudshoorn, vraag ik me af of het idee van de energiebalans iets is wat al meegenomen wordt. Denk inderdaad aan de restwarmte of energie van zonnepanelen die verloren gaan in de weekenden.

Ook de plannen van de gemeente om meer werk te creëren in de energie sector om de energietransitie op weg te helpen. Wat is hier de strategie van de gemeente om deze duurzame bedrijven een plek in de stad te bieden? Verder sluit ik me aan bij de vragen van de heer van Haeften over dit onderwerp en zijn vraag over stikstof.