Bijdrage Inter­na­ti­onale zone


Cie Ruimte

25 september 2019

Voorzitter,

Er zijn een aantal punten verbeterd ten opzichte van eerdere plannen, bijvoorbeeld rond de aanleg van nieuwe parkeerplekken, dat er niet nieuwe ingangen in Sorghvliet komen en dat de verdieping van de Teldersweg wordt onderzocht. Echter, op groen is er nog een wereld te winnen.

Het uitgangspunt van de visie van het college op de internationale zone zou zijn dat het groen wordt beschermd. Echter, het groene Defensieterrein naast Meijendel staat ingetekend als plek voor nieuwbouw. Een grootschalige ontwikkeling hier is desastreus voor het Natura 2000-gebied. Dit terwijl het uitgangspunt van het collegeakkoord nou juist was dat wat groen is we groen houden. Graag een reactie van de wethouder.

Juist deze plek biedt een kans om het natuurgebied uit te breiden. Dit zou een unicum kunnen zijn. Onderzoekt de wethouder dit ook?

Daarbij is juist deze plek slecht bereikbaar met het OV en heeft het dus een enorm verkeersaanzuigende werking. Iets wat veel stikstof oplevert. Ook al het bouwverkeer zou dit doen en dit letterlijk naast een Natura2000-gebied. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat juist hier de keuze moet worden gemaakt om af te zien van nieuwbouw?

In de plannen staat dat de nieuwe verkeershub geen verkeersaantrekkende werking heeft, maar optimaler benut moet worden. Dit kan toch niet beide?

In de plannen staat dat Plein1813 een perfecte plek is voor ambassades met behoefte aan hoog veiligheidsniveau. Dit lijkt de Partij voor de Dieren onwenselijk als monumenten grootschalig worden aangetast. Is de wethouder het met ons eens?

Kan de wethouder verder ingaan op de nieuwe fietspaden rond deze locatie? Betekent dit dat de huidige verdwijnen en wat is de meerwaarde daarvan?

Verder zou ik de wethouder willen vragen wat bij de Teldersweg precies wordt onderzocht. Wordt gedacht aan het ondergronds aanleggen van zowel het OV als de auto? Is dit niet nog moeilijker dan het originele plan van alleen de auto?

Tot slot, staat nu weer een kerk op de nominatie om gesloopt te worden; de Martelaren van Gorkum Kerk. Waarom wordt niet ingezet op behoud?