Bijdrage de Kust Gezond


Cie Ruimte

25 september 2019

Voorzitter,

Er valt veel te zeggen over alle plannen. Er zijn een aantal mooie plannen, maar ook veel minder mooie plannen. Echter, veel; van deze plannen zitten al in de fase van uitvoering. De Partij voor de Dieren roept de wethouder in elk geval op om termen als “de grandeur weer terug te brengen” niet te gebruiken. Laten we eerlijk zijn; veel van deze ontwikkelingen hebben met grandeur niets van doen.

Mijn fractie heeft een aantal vragen. Kan de wethouder ingaan op de ontwikkeling van het Atlantic Hotel. Hoever is deze? Wordt bij deze ontwikkeling rekening gehouden met de gevolgen voor de natuur en de stikstofdepositie.

Ten aanzien van de strandpaviljoens. Mijn fractie is tevreden dat de jaarronde opening niet geldt voor het Natura 2000-gebied, maar kritisch over de andere plekken. Waarom?

Dan een vraag over staandwantvissen. De Partij voor de Dieren wil dat hier snel voor de kust een einde aan komt. Vogels, zeezoogdieren en mensen zijn er al in verstrikt geraakt. De veiligheid is gewoon in het geding. Daarom is de Partij voor de Dieren met een initiatiefvoorstel gekomen. Kan de wethouder aangeven wanneer hij met een reactie komt op dit voorstel en er meer informatie volgt over de mediation?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Planuitwerkingskader Shell Campus Carel van Bylandslaan

Lees verder

Bijdrage Internationale zone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer