Bijdrage Daknetten scha­delijk voor vogels


Cie Leef­om­geving

26 september 2019

Voorzitter, stelt u zich eens voor; een stad aan zee zonder meeuwen… dat is natuurlijk niet mogelijk. Een stad aan zee gaat gepaard met zand, zilte lucht, de zeebriesjes maar ook met kustbewoners als kwallen, scheermesjes, mossels en meeuwen.

Naar aanleiding van een aantal verstrikt geraakte en helaas overleden meeuwen en andere vogels in daknetten hebben wij onze schriftelijke vragen gesteld. Uit de beantwoording blijkt ook dat het college inziet dat de netten geen structurele oplossing biedt voor de overlast die mensen ervaren van meeuwen. Ook geeft het college aan dat de daknetten gevaarlijk zijn voor de dieren als ze verkeerd zijn geplaatst. Nu geeft de gemeente subsidie voor het plaatsen van deze netten, die gevaren met zich meebrengen.

In de meeuwenwijzer, mede opgesteld door de gemeente, staat zelfs dat ingrijpen de overlast op lange termijn kan verergeren. Door verstoring (wat verboden is volgens de wet natuurbescherming) tijdens het broeden, verplaatsen ze zich naar een nieuw dak. Zo verspreiden ze zich als een olievlek door de stad. In de vervolgaanpak meeuwenoverlast 2017 geeft het college zelf aan dat groene daken helpen om broedende meeuwen op een dak te voorkomen. Dit omdat grinddaken sterk lijken op de natuurlijke habitat van de meeuw.

Voorzitter, waarom wordt op de gemeentelijke webpagina onder meeuwenoverlast beperken de optie voor een groendak niet genoemd terwijl het wel onderdeel is van het beleid van de gemeente?

Voorzitter, het moge duidelijk zijn dat de Partij voor de Dieren kiest voor een diervriendelijke manier, die ook nog eens goed is voor waterberging en hittestress. Wij roepen daarom dan ook de wethouder dierenwelzijn op om de subsidiekraan voor de daknetten dicht te draaien en deze subsidie over te zetten naar de bestaande subsidiepot groene daken. De wethouder voorkomt hiermee niet alleen dierenleed, maar draagt hiermee ook bij aan vergroening, klimaatadaptatie en de aantrekkelijkheid van de stad. Iets dat helemaal aansluit bij het college akkoord.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Aanhoudende gevaren voor honden op het strand

Lees verder

Bijdrage Eerste voortgangsrapportage Maatschappelijke opvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer