Bijdrage Eerste voort­gangs­rap­portage Maat­schap­pe­lijke opvang


Cie Samen­leving

26 september 2019

De Partij voor de Dieren wil de wethouder tot dusver prijzen voor zijn inzet om de daklozen in onze stad te helpen. Middels het eerder vastgestelde tienpuntenplan weten we de inzet van dit college, maar ook geeft hij een stand van zaken middels de voortgangsrapportage.

Het zal de wethouder dan ook niet verbazen dat toen mijn fractie de brieven las, we blij waren met de uitwerking van de opvang maar ook de zorg voor eventuele enting en chip voor honden van daklozen. Hierdoor denkt de wethouder mee met aanwezige hulpvraag van daklozen en hun dier. Kan de wethouder uitleggen hoe dit precies in zijn werk gaat? En wordt er in de tussentijd ook gekeken naar oplossingen waarbij eigenaar en maatje gezamenlijk kunnen worden opgevangen, zonder gescheiden te worden?

Voorzitter, we focussen in onze inbreng op drie punten: de nachtopvang, in- en uitstroom en de winteropvang.

Afgelopen zaterdag was het zover, Den Haag Uit Zijn Dak. Een dag waarin wij als lokale volksvertegenwoordigers middels een spel een kijkje kregen in het leven van Haagse daklozen. Voorzitter, de noodkreet van de wethouder dat de opvang dichtslibt, klonk ook hier. Tijdens mijn voorbereiding voor dit debat, was ik opzoek naar woorden om dit te omschrijven en dan kom ik toch terecht bij 'triest' en 'machteloos'.

Tijdens Den Haag Uit Zijn Dak mocht ik onderdeel zijn van team groen. Je kon winnen als je het meeste weekgeld had verzameld, helaas won mijn team niet vanwege een boete voor buiten slapen. Terwijl we voor mijn gevoel niets verkeerd deden.

Een van mijn teamgenoten, een jonge man, vertelde daarop zijn verhaal. Hij is al drie maanden dakloos en zijn leven bestaat nu iedere dag uit het reserveren van een slaapplaats. Op mijn vraag waarom dat zo belangrijk is, was zijn antwoord klip en klaar: 'ik wil niet op straat slapen en er is te weinig plek in de opvang.' Voorzitter, hoewel de wethouder in de voortgangsrapportage aangeeft dat het lastig is in te schatten hoeveel slaapplekken er nodig zijn, is het mogelijk om een ruwe schatting te geven?

Zoals de wethouder ook aangeeft in zijn brief is er een stijging van het aantal daklozen. En helaas kan je dat ook waarnemen op straat. Gister nog fietste ik in de regen naar huis en daar lag iemand te slapen onder een afdak in een portiek. Voorzitter, kan de wethouder ook aangeven of de huidige noodopvang de stijging van het aantal daklozen wel aankan? Ook als we hier rekening houden met de diversiteit jong, oud, psychische problemen etc.

Dan de in- en uitstroom. De wethouder geeft aan dat mensen langer blijven hangen en dat uitstromen niet mogelijk is vanwege gebrek aan plek. De Partij voor de Dieren is benieuwd of de wethouder inzicht kan geven in cijfers van in- en uitstroom van de daklozenopvang. Ook in het coalitieakkoord rept het college over het realiseren van voldoende woningen voor deze doelgroep. We zijn dan ook benieuwd hoeveel woningen er nu nodig zijn voor deze doelgroep rekening houden met de stijging, en hoe de aanpak en planning eruit ziet?

Voorzitter, dan de winteropvang. In de voortgangsrapportage geeft de wethouder aan dat hij nog met een brief hierover komt. Mijn fractie heeft hier grote zorgen over omdat het seizoen bijna zover is en de vergadermomenten beperkt zijn tot 1 november 2019, vanwege de begrotingsbehandeling. Kan de wethouder aangeven hoe het er nu voor staat? Waar in het proces staan we?