Bijdrage Bericht­geving onderzoek landelijk parket naar wethouders


Raad

2 oktober 2019

Voorzitter,

Gisteren zijn we allemaal enorm geschrokken; een surrealistische situatie ontstond. Corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Dit zijn woorden die we nooit willen horen. Nu bestaat het redelijk vermoeden dat deze wethouders tegen betaling vergunningen hebben geregeld. Daarom is het verstandig dat de wethouders in zijn gegaan op het verzoek om terug te treden.

Voorzitter, elke schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Dit werd ook in het coalitieakkoord benadrukt. Kan het college aangeven wat het de afgelopen tijd heeft gedaan op het gebied van integriteit? Gaat het college bezien of de huidige inzet op dit onderwerp afdoende is? Zou het college de gedragscode uit 2018 willen herzien? Het is belangrijk dat de stad het vertrouwen in de politiek niet kwijtraakt.

Dat de wethouder die verantwoordelijk was voor het integriteitsbeleid nu verdacht is, is extra wrang. Kan het college aangeven of alle wethouders vooraf zijn gescreend? Is er ooit een integriteitsscan uitgevoerd, zoals destijds gesuggereerd is rond de coalitievorming? Integriteit is niet beleid wat je er even bij doet, maar beleid wat continu aandacht vergt.

Specifiek ziet de verdenking van het OM op het verstrekken van vergunningen en in het bijzonder de nachtontheffingen. Op het moment dat de nachtontheffingen verleend werden, zijn er al bedenkingen hiertegen geuit. De ontheffing leek te zijn geschreven voor Groep de Mos sympathisanten. Uiteindelijk heeft de burgemeester de ontheffing verstrekt. Is de burgemeester het met mijn fractie eens dat het beeld wat toen is ontstaan onwenselijk is en dat op deze manier een ontheffing geven de grenzen van de integriteit opzoekt?

Een andere belangrijke vraag was hoe dit stadsbestuur verder moet. De coalitiepartijen hebben er verstandig aan gedaan om de coalitie te laten vallen. Er zou een vleugellam college hebben kunnen ontstaan die jaren had kunnen duren. Aan de andere kant hebben we vragen over de ingediende motie van wantrouwen. Ik vraag het college om daarop te reageren.

En voorzitter, de verdenking ziet niet alleen op het college, maar ook op de raad. Een raadslid van Groep de Mos / Hart voor Den Haag staat namelijk ook onder verdenking en een verdachte ondernemer staat op de kandidatenlijst van deze partij. De twijfels over Groep de Mos als collegepartij nemen nog verder toe na de uitlatingen van Groep de Mos dat sprake zou zijn van karaktermoord of een links complot.Onafhankelijke rechtsspraak is een groot goed. Een verdachte word je niet zomaar; er is een redelijk vermoeden van schuld nodig.

De Partij voor de Dieren acht het verstandig een verkenner aan te stellen die een werkbare coalitie gaat vormen. Deze coalitie kan snel gevormd worden met de toevoeging van twee andere partijen. Wij kijken uit naar de uitnodiging van de verkenner om op gesprek te komen.

Interessant voor jou

Bijdrage Eerste voortgangsrapportage Maatschappelijke opvang

Lees verder

Bijdrage Ruim baan voor de fiets

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer