Schrif­te­lijke vragen Losloop­gebied Sche­ve­ningse Bosjes


Indiendatum: 5 apr. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Een aanzienlijk deel van de Scheveningse Bosjes is momenteel aangewezen als losloopgebied waar honden het hele jaar door los mogen lopen. Er zijn signalen dat er dit jaar (in delen van de Scheveningse Bosjes) een verbod op (het loslopen van) honden in zal gaan.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven of er overwogen wordt om het los laten lopen van honden in de Scheveningse Bosjes te beperken of te verbieden? Zo ja, waarom, en wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?

  2. Kan het college aangeven hoe met omwonenden wordt gecommuniceerd mocht het opheffen of beperken van een losloopgebied overwogen worden?

  3. Kan het college aangeven of er bij de communicatie en planvorming voor het lopende en geplande bosbeheer in de Scheveningse Bosjes ergens wordt ingegaan op de rol van honden? Zo ja, waar?

  4. Kan het college aangeven of er bij de communicatie en planvorming voor het bosbeheer in de Scheveningse Bosjes ergens wordt ingegaan op zonering en beperking van het gebied waar loslopende honden kunnen komen als maatregel? Zo ja, waar?

  5. Kan het college aangeven of er bij de herinrichting van de Scheveningse Bosjes ook verbeteringen worden aangebracht om het gebied beter bruikbaar te maken voor mensen met honden? Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Meer kunst voor een mooiere stad

Lees verder

Schriftelijke vragen Haags voedselbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer