Schrif­te­lijke vragen Losloop­gebied Sche­ve­ningse Bosjes


Indiendatum: 5 apr. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Een aanzienlijk deel van de Scheveningse Bosjes is momenteel aangewezen als losloopgebied waar honden het hele jaar door los mogen lopen. Er zijn signalen dat er dit jaar (in delen van de Scheveningse Bosjes) een verbod op (het loslopen van) honden in zal gaan.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven of er overwogen wordt om het los laten lopen van honden in de Scheveningse Bosjes te beperken of te verbieden? Zo ja, waarom, en wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?

  2. Kan het college aangeven hoe met omwonenden wordt gecommuniceerd mocht het opheffen of beperken van een losloopgebied overwogen worden?

  3. Kan het college aangeven of er bij de communicatie en planvorming voor het lopende en geplande bosbeheer in de Scheveningse Bosjes ergens wordt ingegaan op de rol van honden? Zo ja, waar?

  4. Kan het college aangeven of er bij de communicatie en planvorming voor het bosbeheer in de Scheveningse Bosjes ergens wordt ingegaan op zonering en beperking van het gebied waar loslopende honden kunnen komen als maatregel? Zo ja, waar?

  5. Kan het college aangeven of er bij de herinrichting van de Scheveningse Bosjes ook verbeteringen worden aangebracht om het gebied beter bruikbaar te maken voor mensen met honden? Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Indiendatum: 5 apr. 2023
Antwoorddatum: 6 jun. 2023

Het raadslid de heer Smit heeft op 5 april 2023 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Een aanzienlijk deel van de Scheveningse Bosjes is momenteel aangewezen als losloopgebied waar honden het hele jaar door los mogen lopen. Er zijn signalen dat er dit jaar (in delen van de Scheveningse Bosjes) een verbod op (het loslopen van) honden in zal gaan.

1. Kan het college aangeven of er overwogen wordt om het los laten lopen van honden in de Scheveningse Bosjes te beperken of te verbieden? Zo ja, waarom, en wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?
Dat wordt niet overwogen. Het gebied waar honden los mogen lopen in delen van de Scheveningse Bosjes blijft ongewijzigd. Er is geen sprake van het beperken of opheffen van het huidige losloopgebied.

2. Kan het college aangeven hoe met omwonenden wordt gecommuniceerd mocht het opheffen of beperken van een losloopgebied overwogen worden?
Als een wijziging in het hondenlosloopgebied plaatsvindt worden de volgende middelen ingezet om deze wijziging te communiceren met bewoners: de website van de gemeente, de hondenkaart, gele bebording op de betreffende locatie en een waarschuwingsperiode door de boswachters.

3. Kan het college aangeven of er bij de communicatie en planvorming voor het lopende en geplande bosbeheer in de Scheveningse Bosjes ergens wordt ingegaan op de rol van honden? Zo ja, waar?
Dat is niet het geval. Er is hondenbeleid, waarin is vastgelegd wat de richtlijnen zijn rondom honden en hondenbezit in de gemeente.

4. Kan het college aangeven of er bij de communicatie en planvorming voor het bosbeheer in de Scheveningse Bosjes ergens wordt ingegaan op zonering en beperking van het gebied waar loslopende honden kunnen komen als maatregel? Zo ja, waar?
Dat is niet het geval. Als er een wijziging in het hondenlosloopgebied is, wordt dit in het betreffende gebied aangegeven met gele waarschuwingsborden. Boswachters zijn meer frequent in het betreffende gebied aanwezig voor toelichting en handhaving.

5. Kan het college aangeven of er bij de herinrichting van de Scheveningse Bosjes ook verbeteringen worden aangebracht om het gebied beter bruikbaar te maken voor mensen met honden? Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet?
Dat is niet het geval. De herinrichtingsplannen en ook het beheerplannen zijn tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de Klankbordgroep Scheveningse Bosjes. Daarbij is dit onderwerp niet naar voren gekomen. Het college is van mening dat zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters van de buitenruimte moeten kunnen genieten. Elke dag werken veel medewerkers van de gemeente aan een schone en veilige stad om alle bewoners met of zonder hond zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Meer kunst voor een mooiere stad

Lees verder

Schriftelijke vragen Haags voedselbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer