Tole­rantie naar honden bereikt diep­tepunt


24 september 2010

Gisteravond heeft Partij voor de Dieren in de raadsvergadering een tweeminutendebat gehouden aangaande het eikenstovengebied (12.500 m2) in de Bosjes van Poot dat verboden zou moeten worden voor honden. Er zijn daartoe twee moties ingediend.

De eerste motie riep het college op het gebied als losloopgebied te handhaven. Het onderliggende rapport (het eikenstovenrapport) geeft namelijk geen enkele aanleiding om het eikenstoven gebied te sluiten voor honden.
De tweede motie riep op tot het aanwijzen van een gebied ter compensatie van het verloren gegane losloopgebied. De toenmalige wethouder heeft beloofd dat er gezocht zou worden naar compensatie maar zegt geen geschikt gebied gevonden te hebben. Er zijn echter voldoende gebieden waarin het gebiedsverbod voor honden zonder bezwaar kan worden opgeheven. Belofte maakt ons inziens schuld! Ondanks steun van de PVV en SP hebben beide moties het helaas en ten onrechte niet gehaald.

De gemeente Den Haag kenmerkt zich door een zeer hondonvriendelijk beleid. Repressie, restrictie en een zeer negatieve houding ten opzichte van honden en hun eigenaren, voeren de boventoon. Daar komt bij dat de hondenbelasting in Den Haag exorbitant hoog is. De Haagse hondenbezitter is dan ook terecht boos. De afgelopen jaren is veel gebied verboden geworden voor honden: het Haagse Bos, Zuiderpark, Rode Kruis plantsoen etc. Een vorm van pure discriminatie. Er zijn 14.500 honden in Den Haag en te weinig uitrengebieden.*
Een dergelijk gebiedsverbod is bovendien een enorme inbreuk op de (bewegings)vrijheid van honden en hun eigenaren.

Het grote negatieve bijeffect van het weren van honden uit gebieden is dat een ander gebied een hogere druk van honden zal gaan ervaren. Den Haag smijt letterlijk en figuurlijk met dergelijke gebiedsverboden, zonder enige aanleiding, zo blijkt ook nu weer. Honden en natuur bijten elkaar niet, echter overal waar “te” voor staat is schadelijk. De gebiedsverboden voor honden zijn wat dat betreft schadelijk voor de natuurgebieden in Den Haag nu de druk op deze gebieden door de verboden onevenredig groot is.

Het hondenbeleid zoals wij dat nu kennen in Den Haag moet volledig worden herzien en omgevormd tot een positief hondenbeleid waarin tolerantie en verdraagzaamheid tussen burgers onderling de boventoon voert.


*zie: www.prohond.nl

Gerelateerd nieuws

Onterecht verbod voor honden in Bosjes van Poot!

Vandaag is in de commissie Leefomgeving levendig gediscussieerd over het hondenbeleid en dan specifiek over een gebiedsver...

Lees verder

Aandacht voor plantaardig dieet tijdens Algemene Beschouwingen

Den Haag, 30 september 2010 – De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft tijdens de Algemene Beschouwingen va...

Lees verder