Onterecht verbod voor honden in Bosjes van Poot!


15 september 2010

Vandaag is in de commissie Leefomgeving levendig gediscussieerd over het hondenbeleid en dan specifiek over een gebiedsverbod voor honden in de Bosjes van Poot.
Er zijn al veel gebieden in Den Haag die de afgelopen jaren verboden zijn geworden voor honden. Volgens één van de insprekers is er zelfs sinds 1998 sprake van 300.000 m2 minder uitrengebied voor honden. Dat steekt schril af tegen de 180.000 m2 die er volgens wethouder Dekker zijn bijgekomen.

Nu zou het eikenstovengebied (12.500 m2) in de Bosjes van Poot verboden moeten worden voor honden. Het onderzoek aan de eikenstoven uitgevoerd door wetenschappers,geeft geen aanleiding tot het instellen van een dergelijk verbod. De conclusie van het Eikenstovenonderzoek is namelijk dat er geen sprake is van een aantoonbaar negatief effect van honden op dat betreffende gebied. De Partij voor de Dieren is dan ook ontstemd over het mogelijke verbod.

Volgens Wethouder Dekker is het verbod nodig omdat honden een aantoonbaar negatief effect hebben op natuurgebieden. Hij gaat volkomen voorbij aan het argument dat een dergelijk effect zowel voor het Eikenstoven gebied als voor andere natuurgebieden niet is aangetoond. Het laatste rapport van de gemeente over dit onderwerp geeft aan dat honden slechts een geringe invloed hebben op de natuur. De vervuiling die door de mens wordt veroorzaakt (verkeer, industrie etc) is helaas vele malen groter.
De Partij voor de Dieren is van mening dan honden en natuur elkaar niet bijten.
De recreatiedruk dient wel gelijkmatig te worden verspreid over de gebieden in Den Haag. Dit geldt niet alleen voor honden maar ook voor alle overige recreanten. We willen immers allemaal genieten van onze natuurwaarden.

Het verbod is dus onterecht en dat terwijl met deze maatregel alweer een beperking in de bewegingsvrijheid van de Haagse hond en hondenbezitter wordt gemaakt. Het gebiedsverbod voor het Eikenstovengebied is een compromis dat is gesloten in een overleggroep “Bosjes van Poot” waarin hondenbezitters en natuurbeschermers waren vertegenwoordigd toen de Partij voor de Dieren nog niet was vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Een compromis dat mede is ingegeven door de angst van de hondenbezitters om anders het hele gebied kwijt te raken.Tegenover het verlies stond - zo beloofde de toenmalig wethouder - een ander uitrengebied van vergelijkbare grootte. Die belofte werd nooit ingewilligd en daar zijn hondenbezitters terecht kwaad over. Wethouder Dekker zegt dat er in de omgeving geen alternatieven voorhanden zijn.

Echter, Den Haag heeft te weinig uitrengebieden dus het treft de hondenbezitter des te meer wanneer men nog meer gebied ontoegankelijk maakt voor honden. Er moet dus inderdaad een gebied ter compensatie worden aangeboden, te meer daar dit de druk op de huidige uitrengebieden zou verminderen.
De Partij voor de Dieren weet wel een aantal gebieden waar de verboden überhaupt kunnen worden opgeheven: het Zuiderpark, het Haagsche Bos, het Rode Kruis plantsoen, Ockenburg, Madestein en wellicht weten onze lezers er nog wel meer. Gebiedsverboden moeten wat de Partij voor de Dieren betreft tot een minimum worden beperkt.

Onze conclusie is: Belofte maakt schuld! Omdat de wethouder vast blijft houden aan het verbod en tijdens de vergadering geen toezegging heeft gedaan over een “compensatie uitrengebied” zal de Partij voor de Dieren het onderwerp nogmaals aansnijden in de raadsvergadering op 23 september 2010. Wordt vervolgd.

Gerelateerd nieuws

Hond aangereden op Scheveningse strand

Afgelopen donderdag 2 september 2010 is alweer een hond aangereden op het strand van Scheveningen. Ditmaal voor strandtent...

Lees verder

Tolerantie naar honden bereikt dieptepunt

Gisteravond heeft Partij voor de Dieren in de raadsvergadering een tweeminutendebat gehouden aangaande het eikenstovengebi...

Lees verder