Motie: Omheind honden­los­loopveld


20 mei 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 april 2021, ter bespreking van raadsmededeling Inzake plan van aanpak Veilige Hondenlosloopgebieden (RIS306986).

Constaterende, dat:

  • Den Haag ruim 15.000 geregistreerde honden kent;
  • de veiligheid van zowel loslopende honden als verkeersdeelnemers in gevaar komt door de ligging van meerdere losloopgebieden naast drukke autowegen of trambanen;
  • talloze incidenten hebben plaatsgevonden waarbij een hond is aangereden of verkeersdeelnemers een ongeluk hebben gekregen om een loslopende hond te ontwijken;
  • in de evaluatie hondenbeleid en losloopgebieden 2013 - 2015 uit 2017 (RIS296154) als verbeterpunt 4 een omheinde hondenspeelplaats wordt voorgesteld, wat het college nader wilde onderzoeken en waar mogelijk faciliteren.

Overwegende, dat:

  • in Den Haag meer honden leven dan alleen de geregistreerde honden;
  • door de coronacrisis meer mensen een huisdier hebben aangeschaft;
  • honden minder gedragsproblemen ontwikkelen zodra zij hun energie goed kwijt kunnen;
  • bij hondenbezitters al langer de wens bestaat voor een omheind hondenlosloopgebied, zoals dat ook in andere steden zoals Rotterdam en Amsterdam bestaat;
  • geen acties om de losloopgebieden te verbeteren zijn ondernomen naar aanleiding van de genoemde evaluatie.

Verzoekt het college:

  • om minimaal één omheind hondenlosloopveld te openen in het najaar van 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit

Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij

René Oudshoorn

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Lesley Arp

SP

Sebastiaan Kruis

PVV


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD