Motie Geef voed­seli­ni­ti­atief de ruimte


20 mei 2021


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 15 april 2021, ter bespreking van de schriftelijke vragen Voedselinitiatief faciliteren, niet belemmeren.

Constaterende, dat:

  • de stichting Voedsellokaal, gevestigd aan de Witte de Withstraat, al jaren met de gemeente in gesprek is over de verkoop van het pand aan de stichting en de activiteiten die in het pand kunnen plaatsvinden;
  • de gemeente zich positief heeft uitgelaten over dit voedselinitiatief, maar het college aangeeft dat bepaalde activiteiten niet kunnen plaatsvinden binnen de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt;
  • door het college wordt aangegeven dat een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het toegestaan gebruik met ondergeschikte horeca en/of detailhandel een uitweg kan zijn.

Overwegende, dat:

  • het gewenst is dat voedselinitiatieven binnen de maatschappelijke bestemming tot wasdom kunnen komen;
  • het ongewenst is dat op deze locatie volwaardige horeca plaatsvindt, maar dat het wel mogelijk moet zijn om voedsel regelmatig te consumeren gegeven het oogmerk van dit maatschappelijke initiatief;
  • ook andere voedselgerelateerde activiteiten, aan de maatschappelijke functie gebonden en ondergeschikte horeca en/of detailhandel, wenselijk zouden kunnen zijn.

Spreekt zich uit, dat:

  • de raad geen bezwaar heeft tegen aan de maatschappelijke bestemming ondergeschikte horeca en/of detailhandel op deze locatie.

Verzoekt het college:

  • deze raadsuitspraak te betrekken bij de beoordeling van een eventuele aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan door ondergeschikte horeca en/of detailhandel toe te staan.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Arjen Kapteijns

GroenLinks

Peter Bos

HSP

Judith Klokkenburg

CU/SGP

Janneke Holman

PvdAStatus

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen

Hart voor Den Haag