Motie: Verklaar lijm­planken de oorlog


20 mei 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 15 april 2021, ter bespreking van de brief van het college inzake update aanpak Rattenoverlast (RIS307238).

Constaterende, dat:

  • lijmplanken voor een hoop dierenleed zorgen, ook in Den Haag;
  • het verboden is om lijmplanken te gebruiken;
  • er nog geen landelijk verbod is op de verkoop van lijmplanken;
  • diverse winkels in Den Haag deze lijmplanken ook nog aanbieden.

Overwegende, dat:

  • niet alleen ratten en muizen slachtoffers zijn van lijmplanken maar ook vele andere dieren zoals vogels;
  • het gek is om producten aan te bieden die de consument niet mag gebruiken.

Verzoekt het college:

  • winkeliers per brief te informeren over het dierenleed dat lijmplanken veroorzaken en ze tevens op te roepen te stoppen met de verkoop van deze marteltuigen de raad hierover in september 2021 over te informeren.

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Sebastiaan Kruis

PVV

Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen

CDA, D66