Motie Minder grote evene­menten op Spuiplein?


10 juni 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van de “Halfjaarrapportage nieuwbouw Amare – Q4 2020 & Q1 2021 (RIS308795)”.

Overwegende, dat:

  • het voorlopig ontwerp van het Spuiplein is vrijgegeven voor inspraak;
  • bij de vormgeving van dit ontwerp verschillende wensen botsen;
  • nu veel ruimte is gereserveerd voor evenementen voor 1000 mensen, terwijl het onduidelijk is hoe vaak dit soort evenementen hier zullen plaatsvinden;
  • deze ruimtereservering ervoor zorgt dat het voorste deel van het plein geen groene invulling kan krijgen;
  • ook het voorste deel hierdoor niet wordt ingericht voor skaters.

Verzoekt het college:

  • bij het voorlopig ontwerp van het Spuiplein ook een variant te beschrijven waarin minder ruimte is voor evenementen en meer ruimte is voor andere functies.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP, CDA