Motie Zet eerst in op aanpakken overlast Sche­ve­ningen


10 juni 2021


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van Raadsmededeling Programma Toekomst Scheveningen Badplaats.

Overwegende, dat:

  • de overlast op Scheveningen ondanks de nieuwe maatregelen nog steeds groot is;
  • de zomer nog niet eens is begonnen;
  • er een tekort is aan handhavers;
  • nog steeds wordt ingezet van het aantrekken van meer toeristen deze zomer via het programma ‘een zee van ruimte’;
  • wenselijk is om eerst in te zetten op het aanpakken van de overlast op Scheveningen voordat wordt ingezet op het aantrekken van meer bezoekers.

Verzoekt het college:

  • te stoppen met het promoten van Scheveningen als badplaats, totdat de overlast aanzienlijk is verminderd;
  • het geld dat zo wordt bespaard in te zetten voor intensivering van de handhaving op Scheveningen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Lesley Arp

SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, PVV