Motie Help Boulevard onder­nemers met verduur­zamen


10 juni 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Aangepast DO Middenboulevard.

Constaterende, dat:

  • de boulevard van Scheveningen flink wordt verbouwd;
  • er onder de ondernemers geen onderlinge samenwerking is op het gebied van duurzaamheid;

Overwegende, dat:

  • ondernemers op de Boulevard veelal bereid zijn te investeren in het opknappen van hun panden en terrassen;
  • het verduurzamen van ondernemingen zowel de ondernemers als de klimaatdoelen van de stad ten goede kan komen;
  • de gemeente vaker een faciliterende rol heeft aangenomen in het opzetten en ondersteunen van duurzaamheidskringen, bijvoorbeeld die van de strandpaviljoens en festivalorganisaties;
  • er vanuit het Rijk, de provincie en de gemeente subsidies beschikbaar zijn om ondernemingen te verduurzamen;
  • gezamenlijk inkopen vaak gunstig uitpakt;
  • een duurzame uitstraling bijdraagt aan een positief imago van Scheveningen.

Verzoekt het college:

  • een bijeenkomst te organiseren voor de ondernemers op de Boulevard met als doel het opzetten van een duurzaamheidskring;
  • de Boulevard ondernemers zo op een positieve manier uit te nodigen een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de stad.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos

Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

PVV