Motie: Houd beeld­kwa­li­teitsplan in het oog bij Wega punt


20 mei 2021


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 mei 2021, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Grondexploitatie Eenheidsbureau Politie Binckhorst.

Constaterende, dat:

 • in het beeldkwaliteitsplan is opgenomen dat bij transformatie van de Binckhorst de volgende bijzondere en onderscheidende kwaliteiten van het gebieden behouden moeten blijven:
  • de industriële sfeer en karakter
  • een robuuste en aantrekkelijke buitenruimte
  • stedelijkheid en stedelijke kwaliteit
  • heldere en betekenisvolle structuren
  • duurzaamheid (CO2 neutraal, klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair);
 • er niet voor niets een beeldkwaliteitsplan en een Q-team zijn aangesteld.

  Overwegende, dat:

  • een eerste ontwerp van het Wega punt dat met de raad gedeeld is een afbeelding van een modern glazen blok van vijf etages vol auto’s is;
  • dit ontwerp niet voldoet aan het beeldkwaliteitsplan;
  • er veel meer mogelijkheden zijn om op deze plek een parkeerhub te creëren die aan de buitenkant bijdraagt aan een leefbare en aantrekkelijke omgeving, bijvoorbeeld door het toevoegen van een groene gevel, street art of een industriële look;

  Verzoekt het college:

  • niet in te stemmen met voorliggend ontwerp voor het Wega punt;
  • pas in te stemmen met een nieuw ontwerp als dat voldoet aan alle aspecten van het beeldkwaliteitsplan.

  En gaat over tot de orde van de dag.


  Robert Barker

  Partij voor de Dieren

  Status

  Aangehouden

  Voor

  Tegen