Schrif­te­lijke vragen dreigende vergif­tiging van honden door paas­eieren Ringen aan Zee


Indiendatum: mrt. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Een van de activiteiten voor de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen is het zoeken van paaseieren op het strand van Scheveningen, georganiseerd door Feest aan Zee. In drie ringen op het strand worden 5.000 chocolade eieren verstopt. Wat lijkt op een leuke activiteit, kan fatale gevolgen hebben. Op het strand worden veel honden uitgelaten., die de paaseieren gemakkelijk opsporen en opeten. Chocola is giftig voor een hond. Als niet snel wordt ingegrepen, krijgt het dier, afhankelijk van grootte en soort in meer of mindere mate, hartritmestoornissen en epileptische aanvallen en overlijdt hij. Verschillende dierenartsen hebben al alarm geslagen. [1]

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

Is het college bekend met het voornemen om 5.000 chocolade paaseieren te verstoppen op het strand van Scheveningen en gevaren voor de gezondheid van honden?[2]

Is de gemeente (mede) organisator van dit evenement?

Is er een vergunning verleend voor het evenement? Is dit risico op vergiftiging meegewogen in de vergunningverlening?

Er worden duizenden eieren onder het zand gestopt. Achteraf gaat de organisatie met harkjes proberen om de paaseieren die niet zijn gevonden uit het zand te halen. Het risico is groot dat er eieren achterblijven die vervolgens door honden worden opgegeten.

Op welke manier gaat het college voorkomen dat aan honden gezondheidsschade toegebracht wordt via achtergebleven chocolade eieren? Gaat het college zich inzetten om het evenement op deze locatie te annuleren? Hoe gaat het college achtergebleven eieren op een andere manier voorkomen?

Is het college bereid om hondeneigenaren te waarschuwen voor dit risico, bijvoorbeeld door afzetlinten en handhavers in te zetten?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

[1] https://denhaagfm.nl/2018/03/30/dierenarts-honden-riskeren-vergiftiging-door-5-000-verstopte-paaseieren-ringen-aan-zee/

Indiendatum: mrt. 2018
Antwoorddatum: 30 mrt. 2018

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 30 maart 2018 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Een van de activiteiten voor de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen is het zoeken van paaseieren op het strand van Scheveningen, georganiseerd door Feest aan Zee. In drie ringen op het strand worden 5.000 chocolade eieren verstopt. Wat lijkt op een leuke activiteit, kan fatale gevolgen hebben. Op het strand worden veel hondenuitgelaten., die de paaseieren gemakkelijk opsporen en opeten. Chocola is giftig voor een hond. Als niet snel wordt ingegrepen, krijgt het dier, afhankelijk van grootte en soort in meer of mindere mate, hartritmestoornissen en epileptische aanvallen en overlijdt hij. Verschillende dierenartsen hebben al alarm geslagen.

1. Is het college bekend met het voornemen om 5.000 chocolade paaseieren te verstoppen op het strand van Scheveningen en gevaren voor de gezondheid van honden?

Ja, het college is hiermee bekend.

2. Is de gemeente (mede) organisator van dit evenement?

Nee. De stichting die het themajaar organiseert, heeft samen met een lokale supermarkt deze activiteit georganiseerd.

3. Is er een vergunning verleend voor het evenement? Is dit risico op vergiftiging meegewogen in de vergunningverlening?

Voor Ringen aan Zee is door de gemeente een evenementenvergunning verleend. De vergunning ziet toe op de fysieke aanleg van de ringen op het strand en enkele kleinschalige activiteiten, waaronder de opening. Na afgifte van de vergunning heeft de organisator in de media aangegeven paaseieren te gaan verstoppen op het strand. Voor het verstoppen van eieren is in principe geen vergunning vereist.

Er worden duizenden eieren onder het zand gestopt. Achteraf gaat de organisatie met harkjes proberen om de paaseieren die niet zijn gevonden uit het zand te halen. Het risico is groot dat er eieren achterblijven die vervolgens door honden worden opgegeten.

4. Op welke manier gaat het college voorkomen dat aan honden gezondheidsschade toegebracht wordt via achtergebleven chocolade eieren? Gaat het college zich inzetten om het evenement op deze locatie te annuleren? Hoe gaat het college achtergebleven eieren op een andere manier voorkomen?

Er zijn 500 paaseieren verstopt. Tijdens het zoeken van de eieren zijn door de organisatie vier beveiligers ingezet om erop toe te zien dat er geen honden op het terrein zouden komen. Daarnaast hebben ook de aanwezige medewerkers een oog in het zeil gehouden.
De organisatie heeft de paaseieren niet onder het zand verstopt in verband met de vindbaarheid. De paaseieren zijn allemaal tussen en op de Ringen aan Zee gelegd. Van alle verstopte paaseieren is bijgehouden waar deze waren neergelegd, zodat deze na afloop eenvoudig konden worden opgeruimd. Alle paaseieren die zijn verstopt zijn uiteindelijk gevonden of weggehaald door de organisatie.

5. Is het college bereid om hondeneigenaren te waarschuwen voor dit risico, bijvoorbeeld door afzetlinten en handhavers in te zetten?

Zie het antwoord op vraag 4.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Peter Hennephof
de burgemeester,

Pauline Krikke