Schrif­te­lijke vragen Ondui­de­lijkheid ganzen­beheer


Indiendatum: mrt. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Sinds een jaar of tien schakelen de stadsdelen in de gemeente Den Haag Hofganzen Ganzenbescherming Nederland in voor ganzenbeheer. Door samen te werken met Hofganzen koos de gemeente voor de diervriendelijkste partij. Het is de enige partij in Nederland die als de ganzen nergens anders naar toe kunnen in de natuur, worden opgevangen op hun eigen landgoed. De overige ganzenbeheerders vangen, vergassen of verkopen de ganzen aan handelaren die de dieren vervolgens slachten. In het verleden is door de gemeente aangegeven aan de Dierenbescherming dat de gemeente altijd voor de diervriendelijkste optie wil gaan. Nu blijkt een andere partij, Ekogrön te zijn ingehuurd door stadsdeel Loosduinen om de ganzen te beheren.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het feit dat er gebruik is gemaakt van een andere partij voor ganzenbeheer dan gebruikelijk (Hofganzen)?

Op de website van het ingeschakelde bedrijf ‘Ekogrön’ is niets te lezen over ganzenbeheer. Wel is te lezen dat het bedrijf gespecialiseerd is in begrazingsbeheer. Hofganzen Ganzenbescherming Nederland is juist gespecialiseerd in het welzijn van ganzen. Het beheer van Hofganzen bestaat uit nestbeheer en de controle op de populatie en de gezondheid van de ganzen.

2. Is eenmalig gebruik gemaakt van Ekogrön? Of meerdere malen? Of is er een nieuw contract afgesloten met een nieuwe partij? Zo ja, waarom is voor deze partij gekozen?

3. Waarom is overgestapt van een gespecialiseerd bedrijf in ganzenbeheer en het welzijn van die dieren naar een bedrijf dat geen specialisatie heeft in ganzenbeheer en geen specifieke kennis heeft over ganzen?

4. Wat gaat er met de ganzen gebeuren zodra ze door Ekogrön worden gevangen? Is bekend waar de ganzen terecht komen en is met zekerheid te zeggen dat de ganzen niet worden geslacht? Zo niet, waarom is dat niet met zekerheid te zeggen?

5. Welke stappen onderneemt de gemeente dat in alle stadsdelen alleen de diervriendelijkste partijen worden gebruikt met betrekking tot het ganzenbeheer?

6. Heeft het college afspraken gemaakt met stadsdelen over een uniformele aanpak met betrekking tot ganzenbeheer dat zij gebruik maken van de diervriendelijkste partij (Hofganzen)? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid dat de stadsdelen bij vermeende overlast van ganzen standaard de diervriendelijkste partij omtrent ganzenbeheer (zoals Hofganzen) in te zetten, waarbij ganzen niet terecht komen bij handelaren en uiteindelijk worden geslacht? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: mrt. 2018
Antwoorddatum: 19 apr. 2018

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 7 maart 2018 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Sinds een jaar of tien schakelen de stadsdelen in de gemeente Den Haag Hofganzen Ganzenbescherming Nederland in voor ganzenbeheer. Door samen te werken met Hofganzen koos de gemeente voor de diervriendelijkste partij. Het is de enige partij in Nederland die als de ganzen nergens anders naar toe kunnen in de natuur, worden opgevangen op hun eigen landgoed. De overige ganzenbeheerders vangen, vergassen of verkopen de ganzen aan handelaren die de dieren vervolgens slachten. In het verleden is door de gemeente aangegeven aan de Dierenbescherming dat de gemeente altijd voor de diervriendelijkste optie wil gaan. Nu blijkt een andere partij, Ekogrön, te zijn ingehuurd door stadsdeel Loosduinen om de ganzen te beheren.

1. Is het college bekend met het feit dat er gebruik is gemaakt van een andere partij voor ganzenbeheer dan gebruikelijk (Hofganzen)?

Ja. Hofganzen Ganzenbescherming Nederland wordt ingeschakeld wanneer het wegvangen van ganzen aan de orde is. Het wegvangen van ganzen gebeurt echter op zeer incidentele basis. Om de Haagse ganzenpopulatie op een diervriendelijke wijze te beheren en uitbreiding te voorkomen wordt “nestbeheer” toepast. Hiertoe worden de ganzeneieren in maïsolie gedompeld waarmee wordt voorkomen dat de eieren uitkomen. Voor het behandelen van de eieren wordt de firma Ekogrön ingeschakeld.

Op de website van het ingeschakelde bedrijf ‘Ekogrön’ is niets te lezen over ganzenbeheer. Wel is te lezen dat het bedrijf gespecialiseerd is in begrazingsbeheer. Hofganzen Ganzenbescherming Nederland is gespecialiseerd in het welzijn van ganzen. Het beheer van Hofganzen bestaat uit nestbeheer en de gezondheid van de ganzen.

2. Is eenmalig gebruik gemaakt van Ekogrön? Of meerdere malen? Of is er een nieuw contract afgesloten met een nieuwe partij? Zo ja, waarom is voor deze partij gekozen?

Nee. Bij een preventieve aanpak om uitbreiding van de ganzenpopulatie te voorkomen is het behandelen van de eieren een jaarlijks terugkerende actie.

3. Waarom is overgestapt van een gespecialiseerd bedrijf in ganzenbeheer en het welzijn van die dieren naar een bedrijf dat geen specialisatie heeft in ganzenbeheer en geen specifieke kennis lijkt te hebben over ganzen?

Er is geen sprake van een overstap naar een ander bedrijf, maar er wordt gebruik gemaakt van twee aparte gespecialiseerde bedrijven voor twee verschillende activiteiten. Aan Ekogrön is inmiddels verzocht om de tekst op hun website te verduidelijken.

4. Wat gaat er met de ganzen gebeuren zodra ze door Ekogrön worden gevangen? Is bekend waar de ganzen terechtkomen en is met zekerheid te zeggen dat de ganzen niet worden vergast of geslacht? Zo niet, waarom is dat niet met zekerheid te zeggen?

Door de firma Ekogrön worden geen ganzen gevangen.

5. Welke stappen onderneemt de gemeente om ervoor te zorgen dat in alle stadsdelen alleen de diervriendelijkste organisatie wordt gebruikt met betrekking tot ganzenbeheer?

Er is geen stadsbreed beleid voor ganzenbeheer; de mate van overlast verschilt per locatie/stadsdeel. Om te bevorderen dat er in de stadsdelen op dezelfde wijze met ganzenoverlast wordt omgegaan is dit onderwerp periodiek punt van bespreking in het maandelijkse overleg met de groenbeheerders van de stadsdelen. Zoals in ons antwoord op vraag 1 is aangegeven, wordt voor het op diervriendelijke wijze wegvangen van ganzen in alle gevallen gebruik gemaakt van Hofganzen Ganzenbescherming Nederland.

6. Heeft het college afspraken gemaakt met stadsdelen over een uniforme aanpak, uitgevoerd door Hofganzen met betrekking tot ganzenbeheer? Zo nee, waarom niet?

Ja. Zie antwoord vraag 5.

7. Is het college bereid om in de stadsdelen bij vermeende overlast van ganzen standaard de diervriendelijkste partij voor ganzenbeheer in te zetten, waarbij ganzen niet terechtkomen bij handelaren en uiteindelijk worden vergast of geslacht? Zo nee, waarom niet?

Ja. Bij het nemen van maatregelen om de ganzenoverlast terug te dringen wordt door groenbeheerders van de stadsdelen zoveel mogelijk rekening gehouden met het ganzenwelzijn. Vanuit een preventieve aanpak wordt ingezet op het voorkomen van het uitbreiden van de populatie en niet op het wegvangen van dieren.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Peter Hennephof
de burgemeester,

Pauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Facturatie op basis van geslacht

Lees verder

Schriftelijke vragen dreigende vergiftiging van honden door paaseieren Ringen aan Zee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer