Schrif­te­lijke vragen Factu­ratie op basis van geslacht


Indiendatum: mrt. 2018

Het is belangrijk dat de gemeente geslachten gelijk behandelt. Dit staat in artikel 1 van de Grondwet. In de gemeentelijke organisatie blijkt deze gelijke behandeling echter niet altijd plaats te vinden. De Partij voor de Dieren heeft namelijk begrepen dat de administratie van Gemeente Den Haag facturen verstuurt naar huishoudens op basis van het geslacht. Indien een vrouw geregistreerd partnerschap aanvraagt via het digitale loket van de Gemeente Den Haag door de benodigde informatie in te dienen om in ondertrouw te gaan met haar mannelijke partner, dan ontvangt de mannelijke partner de factuur, ondanks dat de vrouw zichzelf opgeeft als aanvrager.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de facturering op basis van geslacht bij de aanvraag van geregistreerd partnerschap (ongeacht de aanvrager)?

Uit telefonisch contact met de administratie van de Gemeente Den Haag bleek dat de factuur vanuit de gemeente altijd naar de man wordt gestuurd op basis van geslacht, met de argumentatie: ‘dit komt van vroeger’.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat deze wijze van onderscheid naar geslacht onwenselijk is? Is het college bereid om deze wijze van facturatie aan te passen, zodat er geen discriminatie plaatsvindt op basis van geslacht?

3. Vindt deze zelfde wijze van facturatie ook in andere gevallen plaats? Indien dit het geval is, is het college bereid deze werkwijze aan te passen en verzending van de factuur niet meer plaats te laten vinden op basis van geslacht?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer