Schrif­te­lijke vragen Volg het voorbeeld van een sustai­nable en vegan Grote Markt


Indiendatum: feb. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Ondergetekende stelt onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

  1. Kent u het bericht "Grote markt goes sustainable en vegan" ? [1]
  2. Deelt u de mening dat vermindering van de vleesconsumptie een belangrijke stap is naar een klimaatneutraal Den Haag? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid het voorbeeld van de ondernemers van de Grote Markt te volgen en de restaurants van het Haagse stadhuis ook te verduurzamen door minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten aan te bieden?
  4. Kent u het concept “Carnivoor, geef het door” van gedragseconoom prof Henriette Prast om te komen tot wijziging van de sociale norm zonder de keuzevrijheid aan te tasten? [2]
  5. Bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken om in het voedselbeleid in de gemeentelijke organisatie en bij bijeenkomsten die de gemeente organiseert het voorbeeld van Henriette Prast te volgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?


Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren

[1] https://www.ad.nl/den-haag/grote-markt-den-haag-goes-vegan-en-sustainable~ad829a44/

[2] http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/vegetarisme-moet-de-sociale-norm-worden-de-vleeseter-de-uitzondering

Indiendatum: feb. 2018
Antwoorddatum: 19 okt. 2018

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 1 maart 2018 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Kent u het bericht “Grote markt goes sustainable en vegan”?

Ja. Hier is ook naar verwezen in de commissiebrief over de stand van zaken Bewust Consumeren (RIS299497).

2. Deelt u de mening dat vermindering van de vleesconsumptie een belangrijke stap is naar een klimaatneutraal Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Het verminderen van de vleesconsumptie kan zorgen voor minder CO2-uitstoot en op die manier draagt het bij aan klimaatneutraliteit.

3. Bent u bereid het voorbeeld van de ondernemers van de Grote Markt te volgen en de restaurants van het Haagse stadhuis ook te verduurzamen door minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten aan te bieden?

Zie antwoord vraag 5.

4. Kent u het concept “Carnivoor, geef het door” van gedragseconoom prof Henriette Prast om te komen tot wijziging van de sociale norm zonder de keuzevrijheid aan te tasten?

Zie antwoord vraag 5.

5. Bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken om in het voedselbeleid in de gemeentelijke organisatie en bij bijeenkomsten die de gemeente organiseert het voorbeeld van Henriette Prast te volgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

In het coalitieakkoord is opgenomen dat we niet aan de keuzevrijheid willen tornen, maar dat binnen de gemeentelijke organisatie en op bijeenkomsten die de gemeente (mede) organiseert het aanbod van vegetarisch eten vergroot wordt. Tenslotte willen wij u melden dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat het bedrijfsrestaurant efficiënter moet gaan werken waarbij ook de mogelijkheden van prijsverhoging worden onderzocht. Structureel moet dit € 500.000,00 opleveren.

Wat dit betekent voor het aanbod en gebruik van de bedrijfsrestaurants is nog onbekend. Zodra hier meer over bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Aanpak vandalisme Zuiderpark

Lees verder

Schriftelijke vragen Facturatie op basis van geslacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer